تعبیر دیدن سوره البیینه در خواب

تعبیر دیدن سوره البیینه در خواب

تعبیر خواب سوره البینه در خواب، سوره بینه در خواب، تعبیر دیدن سوره بینه در خواب، سوره بینه در خواب برای زنان مجرد، سوره بینه در خواب برای زنان باردار. ، در خواب دیدم سوره البینه را می خوانم، قرآن را در خواب برای زنان مجرد می خوانم، سوره بینه را در خواب می شنوم، سوره بینه را در خواب می خوانم ابن سیرین، تعبیر خواب خواندن سوره. البیینه در خواب برای زن شوهردار.

در هزاره صورتی می گوید:

و بشارت و انذار نبود، چنانکه در زلزله ترس مالک به ناحق.

هر کس در خواب سوره البینه یا چیزی از آن را بخواند، بیانگر انذار و بشارت است.

و گفته شد که بسیاری از مشرکان به او سلام می کنند.

خدا تنها می داند.

بقیه معانی سایر سوره های قرآن را می توانید بر اساس این لینک مشاهده کنید تعبیر خواب سوره های قرآن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا