تعبیر کتک زدن در خواب

تعبیر کتک زدن در خواب

تعبیر خواب کتک زدن در خواب بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلوات و درود بر مولای همه خلقت زدن به کسی یا به ضربه زدن یا زدن همدیگر چیزی است که در زندگی ما گنجانده شده است، چه با افرادی که می شناسیم یا ناشناس، چه این کتک خوردن دلیلی داشته باشد یا نه.

کتک زدن در خواب ممکن است خود را در حال ضرب و شتم یا ضربه زدن به کسی ببینید، پس معنی این علامت چیست؟

هر کس در خواب ببیند که شخص شناخته شده ای او را می زند، این نشان می دهد که ضربه خورده از دست مهاجم به او خیر می رسد.

هر کس ببیند که کسی با چوب به او ضربه می زند، این نشان می دهد که مهاجم وعده چیزی را می دهد که انجام نمی دهد.

هر کس را در خواب فرشته ای بزند او را می پوشاند و اگر به پشتش بزند قرضش را می پردازد و اگر به اعضای حساسش بزند با او ازدواج می کند.

کتک زدن در خواب بیانگر تغییر و موعظه است.

ضرب و شتم در خواب نیز با محل عضو آسیب دیده توضیح داده می شود، زیرا هر عضو ممکن است به یکی از بستگان یا خویشاوندان اشاره کند.

اگر کسی در خواب ببیند که یک نفر به سر او ضربه می زند، پس می خواهد رئیسش برود.

دیدن کتک در چشم ممکن است بیانگر تجاوز به دین باشد بیرون کشیدن پلک از چشم دعوت به بدعت است.

رؤیت زدن به گوش ممکن است به خواستگاری دختر اشاره داشته باشد و اگر گوش بریده شود و آب از آن خارج شود، نشان دهنده سست شدن باکرگی او باشد.

کتک زدن در خواب، دعا است، پس هر که ببیند مردی را می زند، بر او تضرع می کند و خداوند دانا و جلیل است.

زدن با تازیانه در خواب، ممکن است سخن بدی باشد و از کتک زدن خون بیرون بیاید.

رؤیای ضرب و شتم با مروارید به زندگی یک ماده مرده اشاره دارد.

تصویری از پیروزی شمشیر بر دشمنان.

دید کتک زدن با راه رفتن محمود نیست و همینطور زدن با نی.

دیدن زمین خوردن در خواب سفر کنید.

اگر کسی در خواب ببیند که او را کتک می‌زنند، نشانه خوبی است، مگر اینکه ضربه‌دهنده از فرشتگان یا مردگان باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا