دل در خواب و تعبیر دیدن قلب در خواب

دل در خواب و تعبیر دیدن قلب در خواب

کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر الخواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت 2000. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برایدی، ال. -نسخه الکتبة الصفا، ابوظبی 2008. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و العلمات» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م. .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا