زدن در خواب توسط ابن سیرین.. و بشارت به ذکر زن حامله

کتک زدن در خواب

دید طولانی تر کتک زدن در خواب یکی از آزاردهنده ترین دیدها برای بسیاری از افرادی که تعبیر این رؤیا و خوب یا بد بودن آن را تعجب می کنند؟. به همین منظور از طریق این مقاله با تعبیر دیدن کتک در خواب و معنای آن آشنا می شویم. برای خانم های مجرد، خانم های متاهل و خانم های باردار ما را دنبال کنید

کتک زدن در خواب توسط ابن سیرین

 • ابن سیرین آن را می بیند کتک زدن در خواب نشانی از منفعت و خیری که به آسیاب می رسد.
 • اگر شخصی در خواب خود را ببیند که او را کتک می زنند، نشانه آن است که از ضربه زننده سود زیادی خواهد برد.
 • و اگر همان شخص در خواب ببیند که یکی از افراد به شکم او ضربه می زند، بیانگر آن است که پول فراوانی به بیننده می رسد.
 • و اگر شخصی ببیند که محکم بر پشت من می زند، نشانه آن است که بیننده از شر قرض خلاص می شود.
 • اما اگر شخصی ببیند که به حیوانی که سوار می شود ضربه می زند، این بدان معناست که در معرض یک بحران مالی بزرگ قرار خواهد گرفت.
 • و دید شخصی که توسط اطرافیانش مورد ضرب و شتم قرار می گیرد نشان دهنده این است که بیننده در واقع از مشکلات زیادی از جانب نزدیکان خود رنج می برد.
 • و رؤیت ضرب و شتم با چاقو نشان می دهد که بیننده در زندگی خود مورد ظلم و ستم قرار گرفته است.
 • و هر کس خود را ببیند که از پشت با چاقو زده شده است، این بدان معناست که رئیس جمهور مورد خیانت و خیانت یکی از نزدیکانش قرار می گیرد.
 • و هر کس در خواب ببیند شمشیر بر او زده شده است، یعنی بر دشمنان خود پیروز می شود.
 • دیدن پوست در خواب بیانگر این است که بیننده بدون توبه گناه بزرگی مرتکب شده است.
 • دیدن چوب زدن از رؤیاهای نامطلوب است، زیرا نشانه بروز دشمنی بین بیننده و نزدیکان است.
 • تعبیر دیدن کتک خوردن در خواب برای زن باردار

 • دیدن کتک خوردن زن باردار در خواب نمادی از استقامت و انرژی زیاد او در دوران بارداری است.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که گروهی از مردان جوان یکدیگر را به شدت کتک می زنند، نشانه آن است که فرزند پسر به دنیا خواهد آورد.
 • اما اگر ببیند که شوهرش او را به شدت کتک می زند، این بدان معناست که او دختر به دنیا می آورد.
 • تعبیر دیدن کتک خوردن در خواب برای زنان مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که شخصی به دست او زده است، به این معنی است که با این شخص ازدواج می کند و از این ازدواج خوشحال می شود.
 • اما اگر ببیند کسی که نمی‌شناسد او را کتک می‌زند، نشانه آن است که با مرد غریبه‌ای ازدواج می‌کند یا از همان کشور او نیست.
 • و اگر ببیند که در برابر مردم ضربت می زند، نشان از خطاها و گناهان بسیار دارد.
 • دیدن کتک خوردن به صورت در خواب برای زنان مجرد، نمادی از این است که بیننده شوک بزرگی در زندگی خود متحمل خواهد شد که از نظر روانی از آن رنج خواهد برد.
 • تعبیر دیدن کتک خوردن در خواب برای زن شوهردار

 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش بدون اینکه دردی احساس کند او را کتک می زند، این نشانه این است که شوهرش او را عمیقا دوست دارد.
 • و اگر ببیند که شوهرش به شکم او ضربه محکمی می زند، دلیل بر این است که به زودی حامله شده است.
 • دید زن که توسط شوهرش با کفش کتک می خورد، نوید خوبی ندارد، زیرا نشان دهنده بدرفتاری شوهر با همسرش است.
 • و هر کس ببیند که شوهرش او را در حضور مردم کتک می زند، این بدان معناست که شوهرش اسرار همسرش را که برای مدت طولانی از او پنهان کرده بود، فاش می کند.
 • در مورد کسی که می بیند شوهرش با چوب به پشت او می زند، این نماد کمک شوهرش برای رهایی از ناراحتی و بدهی است.
 • و در اینجا به معنی و معنای کتک زدن در خواب پی بردیم و شما نیز می توانید نگاه کنیدخواب های ابن سیرین.

  کتک زدن در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا