بیماری در خواب نوشته ابن سیرین .. ممکن است با پول قرار ملاقات داشته باشید

بیماری در خواب

بیماری یکی از ناراحت کننده ترین چیزهایی است که انسان را دچار ضعف و ناتوانی می کند، اما تعبیر بینایی چیست؟ بیماری در خواب ? آیا این بینش نشان دهنده خیر است یا شر؟این چیزی است که در این مقاله به تفصیل با آن آشنا خواهیم شد.

بیماری در خواب اثر ابن سیرین

 • ابن سیرین آن را می بیند دیدن بیماری در خواب نشانه خستگی و ناراحتی های جسمی است که انسان را مبتلا می کند.
 • و اگر در خواب ببیند که بیماری موجب سردی بدن او می شود، بیانگر اشتغال به امور دنیوی و کوتاهی در عبادت است.
 • اما اگر فردی ببیند که این بیماری در بدن او تب می کند، به این معنی است که بیننده در معرض مشکلات و نگرانی های ناشی از کار او قرار می گیرد.
 • و هر که در خواب ببیند که به سرخک مبتلا شده است، دلیل است که مال فراوان به صاحب رؤیا می رسد.
 • دیدن بیماری پوستی در خواب بیانگر این است که بیننده به زودی به سفر خواهد رفت.
 • و اگر انسان خود را مبتلا به بیماری پوستی ببیند و احساس درد کند، نشانه آن است که کسانی از او بد می گویند و آبروی او را می برند.
 • دیدن یک بیماری جزئی در خواب بیانگر پایان نگرانی و غم و آغاز زندگی جدید است.
 • چشم انداز بهبودی از بیماری نشان دهنده پایان دشواری ها و مشکلات در زندگی بیننده است.
 • سرطان در خواب

 • دیدن بیماری سرطان در خواب بیانگر آن است که بیننده از سلامت و تندرستی برخوردار خواهد شد.
 • اما اگر فردی مبتلا به سرطان را مشاهده کردید، به این معنی است که این فرد با یک بحران بزرگ در زندگی خود مواجه خواهد شد.
 • و هر که در خواب ببیند که بیماری سختی دارد، نشانه آن است که زندگی او به نیکی تغییر خواهد کرد.
 • تعبیر دیدن بیماری در خواب برای زنان مجرد

 • دیدن بیماری در خواب دختر مجرد، نمادی از مشکلات و بحران هایی است که فرد بینا در زندگی خود از سر می گذراند.
 • و اگر دختر در خواب خود را ببیند که از بیماری بهبود یافته است، نشان دهنده انحلال نامزدی یا پایان یک رابطه عاطفی است.
 • اما اگر ببیند که به عیادت بیمار می رود، نشان دهنده این است که به زودی با این شخص ازدواج خواهد کرد.
 • اگر زن مجردی خواب ببیند تب دارد، به این معنی است که آسیب روحی زیادی به او وارد خواهد شد.
 • تعبیر دیدن مرض در خواب برای زن متاهل

 • دیدن بیماری در خواب زن متاهل نوید خوبی ندارد، زیرا بیانگر این است که او خبرهای بدی از نزدیکان خود خواهد شنید.
 • و اما ديدن زن شوهردار مبتلا به بيمارى سخت در خواب، نشانة معاش فراوان و مالى است كه به او مى رسد.
 • و دیدن بهبودی مرض در خواب زن شوهردار از رؤیاهای ستوده، حکایت از پایان نگرانی و نزدیک شدن به رفع است.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شوهرش بیمار است، نشان دهنده عشق شدید او به او است.
 • تعبیر دیدن بیماری در خواب برای زن باردار

 • دیدن مریض زن باردار در خواب بیانگر آن است که موعد زایمان او نزدیک است و زایمانی آسان و روان خواهد بود.
 • اگر زن حامله ای در خواب ببیند که به شدت بیمار است، نشان دهنده آن است که فرزند پسری خواهد داشت.
 • اما اگر ببیند تب دارد، نشان دهنده این است که دختری به دنیا خواهد آورد.
 • و اگر زن باردار در خواب ببیند که سرطان دارد، این بدان معنی است که از خیر فراوانی برخوردار خواهد شد که زندگی او را به سمت بهتر شدن تغییر می دهد.
 • و در اینجا با تعبیر و اهمیت دیدن بیماری در خواب آشنا شده ایم و همچنین می توانید خواب های ابن سیرین.

  بیماری در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا