قبرستان در خواب اثر ابن سیرین و اهمیت متفاوت آن

گورستان در خواب

چشم انداز گورستان در خواب از جمله خواب هایی که باعث انقباض قلب، غم و اندوه شدید و اضطراب برای بیننده خواب می شود، کنجکاوی افراد را برمی انگیزد تا بدانند نمادها و معانی مختلفی که تعیین می کنند و مژده یا برعکس آن ها هستند.به طور کلی دیدن قبرستان در خواب معانی و تعابیر زیادی دارد زیرا ممکن است به زندان و یا شوهر اشاره داشته باشد و ممکن است بیانگر معاش گسترده و مال فراوان باشد.

تعبیر دیدن قبرستان در خواب

امام ابن سیرین رویای قبرستان را در خواب به بیش از یک تعبیر تعبیر کرد که معانی آن بر حسب حال بیننده و ماهیت آنچه در خواب دیده متفاوت است سیرین و تعبیرهای او چنین بود:

قبر در خواب ابن سیرین

 • قبرستان دلالت بر مرگ است زیرا خانه اوست و ممکن است دلالت بر سرای کفار و اهل بدعت و منزل اهل ذمه باشد زیرا کسانی که در آن هستند مرده اند و مرگ در تعبیر فساد است. از دین
 • اگر در خواب ببیند که قبرستان می سازد، نشانه خیر و صلاح بیننده است و در واقع خانه ای می سازد.
 • اگر در خواب ببیند که در حال کندن قبری است و وارد آن می شود، بیانگر آن است که مرگ او نزدیک است و باید در تمام امور زندگی خود به خدا روی آورد.
 • شاید گورستان در خواب نشان دهنده نقش کسانی است که به اعمال مخرب و فساد بی اعتنایی می کنند، مانند نقش زناکاران، نقش الکلی ها که مست ها مانند مرده در آن خوابیده اند، و نقش غافلانی که نماز نمی خوانند و انجام می دهند. خداوند متعال را یاد نکنید و اعمالشان برانگیخته نمی شود.
 • دیدن قبرستان در خواب ممکن است بیانگر حبس باشد، زیرا مرده در قبر خود زندانی است.
 • همچنین بخوانید: قبر در خواب

  دیدن قبرستان در خواب

 • هر کس در خواب وارد قبرستان شود و در حال بیداری بیمار باشد در آنجا می شود و از بیماری خود می میرد.
 • هر کس خود را در حال کندن قبر برای مرده ای ببیند، این نشان می دهد که در زندگی او به سعادت و موفقیت بزرگ خواهد رسید.
 • هر كه ببيند ساكت و بدون حركت در مقابل قبرها ايستاده است، دليل بر گناه است و بايد خود را مرور كند و به درگاه خدا توبه كند.
 • اگر خفته قبر کسى را ببیند که در واقع مى‏شناسد، دلالت بر حقیقت دارد، ولى اگر آن قبرهایی که بیننده در خواب دیده، از کسى باشد که او را نمى‏شناسد، دلالت بر نفاق دارد.
 • اگر بیننده گورستان را ببیند که با مرده می خندد یا با مردگان راه می رود، وارد اهل شر و فسق می شود و دین غالب می شود و آنها را با آنچه بر آن هستند مخلوط می کند و اگر با اذان وارد آن می شود، وارد می شود. موعظه کن کسانی را که موعظه نمی کنند و امر به معروف می کنند.
 • بزدلی در خواب

 • هر کس ببیند مرده از قبر بیرون می آید یا به نقش خود ناشناخته و ناشناخته باز می گردد، از زندان آزاد می شود.
 • هر که ببیند قبر را پر می کند و می بندد، دلیل بر سلامت و طول عمر بیننده است.
 • اگر انسان در حالی که زنده است خود را در قبر می بیند و در خواب چنین احساس می کند، بیانگر احساس نگرانی، اندوه، ناراحتی و مشکلات فراوان زندگی اوست.
 • اگر مجرد ببیند که دارد قبر می کند، به زودی ازدواج می کند و اگر خوابیده ببیند که برای او قبر می کند، عمر طولانی دارد.
 • هر کس خود را ببیند که به سوی قبر دانا می رود، عالم می شود و اگر به سوی قبر مردی با تقوا می رود، پرهیزگار می شود و اگر صاحب قبر ثروتمندی باشد. ، آن وقت خواب آور با پول ثروتمند می شود.
 • برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به: خواب های ابن سیرین

  در پایان مقاله امیدواریم تعابیر متعددی از دیدن قبرستان در خواب را برآورده و در اختیار شما عزیزان قرار داده باشیم و همواره از مشاهدات، نظرات و مشارکت شما خرسندیم.

  قبر در خواب قبر در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر قبر در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا