تعبیر خواب کتک زدن در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب کتک زدن

در واقع کتک زدن یک عمل مضر است که مردم از آن متنفرند و از کسانی که آن را انجام می دهند دوست ندارند. منشأ بدرفتاری و نزاع است که ممکن است بین مردم به مرگ برسد، همچنان که کتک زدن در عالم رویا، جهتی غیر از آنچه در واقعیت است، داشته باشد و در این مقاله به تعابیر و تعابیر متعددی در مورد آن اشاره خواهیم کرد. توضیح رویای ضرب و شتم در خواب.

تعبیر خواب کتک زدن در خواب

 • به طور کلی تعبیر دیدن کتک در خواب برای انسان دلیلی است که دلیل و نشانه خیر است.
 • و اگر در خواب ببیند که صاحب اختیار با ابزار آهنی یا فلزی یا چوبی او را می زند، نشانه آن است که لباس یا جامه نو به دست می آورد.
 • اما اگر ببیند که پادشاه، رئیس یا مدیرش «در پایان» به پشت او ضربه می‌زند. نشانه این است که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • و اگر ببیند که با چکش یا چوب به دیگری تعرض کند و ضربه محکمی به او بزند و این کتک در سر ضربه خورده اثر ظاهری داشته باشد; این نشان می دهد که او نمی خواهد رئیسش به کار خود ادامه دهد یا بماند.
 • و هر کس در خواب ببیند که مردی به پلک یک یا هر دو چشمش می زند، دلالت بر این دارد که مرد از دین خود بریزد و به آن کافر شود و خدای ناکرده از دین خارج شود.
 • اما اگر شخصی در خواب ببیند که بر یکی از اندام هایش کتک خورده است، دلیل و نشانه آن است که یکی از نزدیکان او از درد شدید و تنهایی و درد و فقدان رنج می برد.

پس بعد از اینکه با تعابیر مختلف خواب کتک زدن و دیدن آن در خواب آشنا شدیم. تعبیر خواب ابن سیرینقسمت دوم تاپیک ما تعابیر و معانی دیگری از کتک زدن در خواب را به شما نشان می دهد، اما برای مردان، دختران مجرد و متاهل و دیگران به شرح زیر است:

تعبیر خواب کتک زدن مرد

 • در اینجا تعبیر خواب کتک زدن را برای مرد ذکر می کنیم که اگر ببیند زنش را می زند دلیل بر محبت و وفاداری است.
 • و اگر ببیند که بر شکمش می زند; نشانه بارداری او پس از صبر و انتظار طولانی است.
 • و اگر مرد ببیند که دخترش را می زند; این نشانه تمایل او به ازدواج با اوست.

تعبیر خواب کتک زدن برای زنان مجرد

 • زن مجردی که در خواب ببیند شخصی با دست او را زده است، این بدان معناست که با این شخص ازدواج می کند و از این ازدواج خوشحال می شود و شادی و لذت او در آن خواهد بود.
 • اما اگر ببیند که کتک خورده و دردی احساس نمی کند; گواه این است که او به مرحله نامزدی با این شخص نمی رسد.
 • دانشمندان ضربه زدن به سینه یا گونه های زن مجرد را نشانه عشق شدید و ستایش می دانند.
 • چنانکه ابن سیرین می گوید: اگر زن مجردی در خواب ببیند که از دست پدر یا برادرش کتک خورده است، بیانگر خیر و روزی فراوانی است که از آنها به دست می آید.
 • و اگر در خواب ببیند که کسی به دست او می زند; این نشان دهنده این است که او به زودی ازدواج خواهد کرد و اگر این شخص را در واقعیت می شناخت، ازدواج او با او بود.
 • همین طور اگر زن مجردی ببیند که از سوی مرد غریبه مورد ضرب و شتم شدید و خشونت آمیز قرار می گیرد، نشانه آن است که به طور ناگهانی و در مدت کوتاهی ازدواج می کند.
 • اما اگر در خواب خود را خوشحال از کتک خوردن دید، نشانه آن است که تا سالها ازدواج نکرده است، زیرا این رؤیت به معنای تأخیر در ازدواج است.

تعبیر خواب کتک زدن در خواب برای زن متاهل

 • و اما زن شوهردار اگر در خواب ببیند که شوهرش او را با کفش می زند; این دیدگاه هرگز قابل ستایش نیست، زیرا دلیلی بر بدرفتاری شوهر با همسرش است.
 • همچنین به این معنی است که او یک شوهر تیز زبان است که برای مدت طولانی به همسرش سخنان آزاردهنده می زند.
 • اما اگر دید شوهرش او را کتک می‌زند بدون اینکه او هیچ درد یا دردی داشته باشد. این نشان می دهد که شوهرش در عشق به او مردی وفادار و صمیمی است.
 • و اگر در خواب ببیند که شوهرش به شکم او ضربه محکمی زده است; این نشانه آن است که او سال ها پس از ازدواج باردار خواهد شد.
 • و اما ضربه زدن به گونه یا سینه زن شوهردار، تعبیر به این است که شوهر همسرش را بسیار می‌پرستد و به او بسیار حسادت می‌کند.

تعبیر خواب کتک زدن زن باردار

 • اگر زن حامله ببیند که مرد غریبه او را به شکم می زند; این نشانه آن است که حاملگی او کامل شده است و نوزاد پسر خواهد بود.
 • اما اگر ببیند که در خواب از شوهرش کتک می خورد; این نشان می دهد که او یک ماده به دنیا خواهد آورد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا