تعبیر دیدن سگ در خواب ابن سیرین (از دشمنی که علیه شما نقشه می کشد برحذر باشید)

تعبیر دیدن سگ در خواب ابن سیرین (از دشمنی که علیه شما نقشه می کشد برحذر باشید)

سگ ها از رایج ترین حیواناتی هستند که هر روز آنها را در شکل ها، رنگ ها، انواع و اندازه های مختلف می بینیم. سگ ها به دلیل وفاداری بسیارشان به انسان ها شناخته شده اند، اما برخی از آنها می ترسند همانطور که دیگران نیز آنها را دوست دارند. اما دیدن سگ در خواب و تعبیر آن در اینجا توضیح است.

تعبیر دیدن سگ در خواب ابن سیرین

 • سگ در خواب نشانه های زیادی دارد، زیرا ممکن است نشان دهنده نافرمان یا فردی از مردم دنیا باشد و اگر سگ شکاری باشد، بیانگر نیکی است.
 • هر کس در خواب ببیند که سگی بر او پارس می کند، دلیل بر وجود دشمنی است که او را دشنام می دهد و نقشه می کشد.
 • و اگر در خواب ببیند که سگها را به قصد شکار می فرستد، آنچه می خواهد و آرزویش برآورده می شود.
 • و هر كه سگ كوچك يا توله را ببيند و رنگش سفيد باشد خوب و محبوب است و اگر سياه باشد ضرر و منفور است.
 • دیدن سگ ماده در خواب بیانگر وجود زنی افتاده و بد در زندگی بیننده خواب است.
 • و هر کس ببیند که سگ سیاهی به او حمله می کند، این نشان دهنده تلاش مداوم او برای رسیدن به چیزی است که می خواهد، اما هر چه تلاش کند این برای او محقق نمی شود.

تعبیر دیدن سگ در خواب برای زنان مجرد

 • اگر زن مجردی سگ بزرگی را در خواب دید، اما در حالی که سعی می کرد به او غذا بدهد، به او آسیبی نمی رساند، این نشان دهنده ترس او از چیزی در زندگی است.
 • و اگر ببیند که از ترس سگ می دود، این نشان می دهد که دشمنی برای نابودی او وارد زندگی او شده است.
 • و دیدن سگ سیاه او در خواب حکایت از حضور افراد بد در زندگی او دارد، اما اگر سگی سفید بود با فردی صادق و وفادار و مطیع همراه می شود.
 • سگ قرمز در یک رویا نشان دهنده تعداد زیادی از مشکلات است.
 • و سگ قهوه ای در یک رویا نشان دهنده حسادت و نفرت است.
 • و اگر سگی را ببیند که او را گاز گرفته است، ممکن است نشان دهد که او آسیب دیده است.
 • سگ های مجرد در خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که بر بحران ها و مشکلات زندگی خود غلبه خواهند کرد.

تعبیر دیدن سگ در خواب برای زن شوهردار

 • سگ در خواب زن متاهل ممکن است نشان دهنده نفرت و حسادت باشد، چه از طرف خانواده، پدر، اقوام، دوستان یا آشنایان.
 • و چشم انداز او از یک سگ کوچک مژده او و بارداری قریب الوقوع است.
 • و اگر ببیند بچه هایش با سگ های کوچک بازی می کنند، خوب است که به سراغش بیاید.
 • و اما رودخانه های بزرگی که به سگ ها غذا و نوشیدنی می دهند، این امر حکایت از خیر و برکت و رزق و روزی و سعادت در زندگی زناشویی آنها دارد.
 • و سگهای کوچک در خواب برای زن شوهردار ممکن است به فرزندان خردسال او رجوع کنند و برکت و روزی را برای آنها زیاد کنند.

تعبیر دیدن سگ در خواب حامله

 • اگر در خواب سگی را ببیند، بیانگر این است که مردم در صدد رسیدن به او هستند و فرار او از دست او بیانگر این است که از دست آن مردم نجات خواهد یافت.
 • دیدن یک زن باردار با سگ های بزرگ، و ممکن است سعی کند فرزندانش را گاز بگیرد یا بخورد، ممکن است نشان دهنده فردی باشد که با دید بد به فرزندانش نگاه می کند.
 • گاز گرفتن سگ زن باردار در خواب بیانگر مشکلاتی است که زندگی او را تهدید می کند.
 • دیدن فرزندانش در حال بازی با سگ ممکن است نشان دهنده تولد آسان و آسان او باشد.

تعبیر دیدن سگ در خواب مطلقه و بیوه

 • زن مطلقه با دیدن شوهر سابقش در حال بازی با سگ های خشن نشان از خیانت و دروغگویی او در برخی موارد دارد.
 • و اگر ببیند که سگ های کوچک بزرگ می کند ، این نشان دهنده جسارت او در زندگی است.
 • اما اگر بیوه سگ را ببیند، این نشان می دهد که مردی در زندگی او وجود دارد که به پول، شرافت و چیزهای او طمع می کند.
 • دیدن یک سگ مطلقه و بیوه ممکن است نشان دهنده وجود یک مرد بد در زندگی او باشد.

تعبیر دیدن سگ در خواب مرد

 • اگر مردی شیرین‌تر باشد و سگ‌های درنده و غرغر را ببیند و از آن‌ها دور باشد تا به او آسیبی نرسانند، این نشان‌دهنده علاقه او در زندگی است.
 • و اگر مجرد ببیند که در حال شادی و خوشحالی با سگهای کوچک بازی می کند، این نشان دهنده معاش و آسایش و خوشبختی و خیر اوست.
 • اگر مردی ببیند که با سگ بازی می کند، نشانه ازدواج او با زن غیر مسلمان است.
 • اما اگر متاهل باشد و در خواب ببیند که با سگ ماده بازی می کند، بیانگر این است که زنان بد نامی را می شناسد.
 • اگر مردی سگی را ببیند که ظاهری زشت و بد دارد، نشان دهنده این است که افرادی هستند که از او متنفرند و از او کینه دارند.
 • و اگر مردی در خواب سگ سیاهی ببیند، این هشداری است برای کارهایی که انجام می دهد و رفتارهای بدی که ممکن است باعث نفرت خانواده اش از او شود.
 • و اگر ببیند که سگ سفید دارد ولی حیوان خانگی است، دلالت بر خیر و برکت دارد.
 • و اگر در خواب ببیند که در کنار سگ خانگی راه می رود، این تعبیر از این رؤیت، حضور دوست وفاداری است که همیشه به او اطمینان و آرامش می دهد.
 • اما اگر ببیند که یک سگ ماده را با خود می برد، این نشان دهنده وفاداری همسرش به او و علاقه او به زندگی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا