تعبیر دریا در خواب ابن سیرین (مژده یا فال بد)

تعبیر دریا در خواب ابن سیرین (مژده یا فال بد)

دریا یکی از زیباترین و لذت بخش ترین چیزهایی است که انسان به سراغش می رود، زیرا آرامش و سکون و آسایش و خاطرات زیبا را به او القا می کند، خداوند متعال در کتاب خود می فرماید: «و ما هر چیزی را از آب زنده کردیم». عده ای هستند که از دیدن آن می ترسند و اگر در خواب ببینند بدبین می شوند.درست است؟در این مقاله با ما همراه باشید تا در مورد توضیح بیشتر بدانیم. دریا در خواب اثر ابن سیرین.

تعبیر دریا در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین معتقد است دیدن دریا در خواب تعابیر و نشانه های زیادی دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم و برای همه افراد اعم از زن و مرد صدق می کند.
 • ابن سیرین دیدن دریا در خواب را تعبیر می کند که ممکن است به جاه، سلطان، پادشاه، حاکم یا عالم باشد.
 • اگر کسی در خواب دریا را ببیند، نشانگر پادشاهی قوی و عادل است.
 • اگر تاجری دریا را در خواب ببیند، این نشان دهنده مشکلات دنیا و ارتباط او با آنچه می خواهد و آنچه در خواب می بیند، است.
 • و هر که خود را در حال تکیه بر دریا ببیند، این نشان می دهد که برای پادشاهی کار خواهد کرد، ولی باید از او بر حذر باشد، زیرا معلوم است که پادشاهان به تغییر خلق معروفند.
 • و اگر بیننده در خواب ببیند که آب دریا را در ظرفی می ریزد، دلیل بر این است که خیر فراوان به دست می آورد.
 • و هر کس خود را در حال ادرار در دریا ببیند، کار ناپسند و بدی کرده است و بر آن استقامت می کند.
 • و هر که ببیند در اعماق دریا در کشتی است برای نجات از شر می میرد و سوار شدن بر کشتی در دریا به طور کلی حکایت از شدت و خطر و بحران دارد.
 • همچنین ممکن است دوست داشته باشید: تعبیر خواب غرق شدن در خواب ابن سیرین

  ابن سیرین توضیح داد که آب دریا ممکن است نشان دهنده مصیبت باشد، بنابراین چنین توضیح داد:

 • دیدن آب دریا از دور ممکن است نشان دهنده نزاع، مصیبت یا بدی باشد.
 • و هر که ببیند دریا تمام شده و لبه های آن را ببیند، بیانگر آن است که فقر و برهوت بر کشورش خواهد آمد.
 • و هر که ببیند وسعت دریا کوچک شده و شبیه جزیره یا خلیج شده است، دلالت بر آن دارد که حاکم کشورش آن را ترک می کند و پس از رفتنش، نیکی و آواز می آید.
 • و هر که ببیند در دریا فرود می‌آید و آب آن گل آلود و بد است، به گرفتاری و اندوه یا غم و اندوه فرو می‌رود.
 • و هر که خود را در حال شنا و شنا در آب دریا ببیند و غرق شود، این نشانه شهادت اوست و خداوند برتر و داناتر است.
 • اگر خواب بیننده در خواب بر اثر غرق شدن بمیرد، ممکن است بیانگر فساد دین و سرنوشت بد او باشد.
 • نشانه های دیگر ابن سیرین:

 • اگر خواب بیننده از دریا یا رودخانه ای به سوی دیگر عبور کند، این نشان می دهد که او دچار ترس، عجله و وحشت شده است.
 • و هر کس ببیند که در آب دریا غسل کرده است، کفاره گناهان و بدی ها و نافرمانی هایی را که در زندگی مرتکب شده است، نشان می دهد و بر قطع غم و اندوه او نیز دلالت دارد.
 • و اگر بیننده در خواب ببیند که در دریا شنا می کند و سرما می زند یا در زمستان باشد، بیانگر نیت بد یا نزول بلا بر اوست.
 • دریا در خواب ممکن است به عظمت و قوت اشاره کند و گاهی اشاره به جهنم باشد و اما امواج آن دم و بادهای برآمده از آتش هستند و کشتی ها در خواب مسیر را نشان می دهند.
 • و هر که در خواب ببیند که دریا به طور کامل وارد خانه و قدم او شده است، بیانگر وقوع نزاع و بغض یا نزاع بین اهل خانه است که ممکن است گرفتار غم و اندوه شود.
 • این تعبیر ابن سیرین از دریا در خواب است، پس عجیب ترین چیزی که در مورد دریا دیده اید چیست؟

  همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  تعبیر ابن سیرین تعبیر دریا در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا