تعبیر دیدن آینه در خواب ابن سیرین (شوک عاطفی عاشق یا شوهر)

تعبیر دیدن آینه در خواب ابن سیرین (شوک عاطفی عاشق یا شوهر)

آینه به سطح صاف شیشه ای گفته می شود که در آن شخص انعکاسی از خود و شکل خود را می بیند. از آنجایی که آینه ها با توجه به اندازه، نوع و شکل آنها متفاوت و متفاوت است، آیا معانی آنها در رویاها نیز بر خلاف واقعیت متفاوت است. ? تعبیر دیدن آینه در خواب ابن سیرین.

تعبیر دیدن آینه در خواب ابن سیرین

 • تعبیر و معانی آینه بر حسب حالت بیننده متفاوت است، آینه در خواب ممکن است نشان دهنده بیماری زن باشد یا نشان دهنده مرد و همچنین نشان دهنده قلب باشد.
 • و اگر در خواب آینه شکسته یا زنگ زده باشد، این نشان دهنده شر است.
 • و اگر جوانی در آینه دیده شود دشمن بیننده خواب است که جای او را می گیرد و اگر پیری دیده شود دوست بیننده جای او را می گیرد. و از
 • می بیند که در اتاقی پر از آیینه است و این نشان می دهد که شیطان او را تصرف کرده و او را تسخیر کرده است.
 • نگاه کردن به آینه ای از طلا در خواب بیانگر گذر از فقر به غنا است و اگر آینه از نقره باشد نشان دهنده ترس، پریشانی، نگرانی و اندوه است.
 • تعبیر مردی که در خواب آینه می بیند

 • اگر مردی در خواب در آینه به خود نگاه کند و بفهمد ریش سیاهی دارد که در واقعیت ندارد، این نشان دهنده حال خوب او در میان دیگران است.
 • اما اگر در آینه ریشی با موهای خاکستری ببیند، این نشان دهنده فقر و فراوانی بدهی او است.
 • ولى اگر در صورتش موهاى سفيدى ببيند كه از جاهاى ديگرى غير از مو مى‏رويد، حاكى از قوت دين و ضعف حيثيت و اقتدار اوست.
 • و اگر در آینه نگاه کند و خود را زن ببیند اگر مجرد باشد ازدواج کند و یا در صورت ازدواج صاحب دختر شود.
 • و هر که در آینه ببیند که پیری است، نشان از رواج خرد در زندگی او دارد.
 • و اگر در آینه ببیند که جوانتر است، این نشان دهنده ظلم و بی پروایی و دستکاری او در زندگی است.
 • و هر که خود را برهنه در آینه ببیند، فردی فاقد ارزش و اخلاق و اصول است.
 • تعبیر دیدن آینه در خواب زن از ابن سیرین

 • دیدن آینه یک زن در خواب بیانگر ارزیابی او در بین مردم است، اما با تعادل زنان، نه با تعادل کار.
 • اگر زنی در خواب آینه ای به عنوان هدیه دریافت کند، این یک توصیه اجتماعی یا آرایشی برای او است.
 • آراستن خود در مقابل آینه عشق و خواستگاری از سوی مردم است و گریه کردن در مقابل آینه برای یک زن واقعاً گریه است.
 • و دیدن آینه شکسته در خواب شوک عاطفی از طرف معشوق یا شوهر آن زن است.
 • تعبیر دیدن آینه برای زنان مجرد در خواب

 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که در آینه به خود نگاه می کند و شیک پوش است، نشانگر نزدیکی شوهرش است.
 • اما اگر در آینه چهره زشت و بدی ببیند، در حال نقشه کشی، حسادت و غبطه زنانی مانند او است.
 • اما اگر آینه را شفاف و زیبا ببیند، نشان دهنده خوش شانسی و خوبی است، حتی اگر رنگی باشد، نشان دهنده بدشانسی برای دختر در زندگی آینده است.
 • و اگر او خود را در آینه دید و لباس های عجیب و غریب و ناهماهنگ پوشیده بود، این نشان می دهد که او با فردی بد شهرت ارتباط دارد.
 • و نگاه کردن به آینه در یک خواب تنها نشان دهنده ظهور یک رابطه یا وابستگی جدید است.
 • همچنین ممکن است دوست داشته باشید: تعبیر دیدن کفش در خواب برای زن متاهل (طلاق و ازدواج جدید)

  تعبیر دیدن آینه برای زن شوهردار در خواب

 • اگر در خواب ببیند که به آینه نگاه می کند، شوهرش برای او همسری می آورد، یعنی با او ازدواج می کند و ممکن است شبیه آن چیزی باشد که در آینه دیده است.
 • و اگر در آینه نگاه کند و احساس ترس کند، این نشان دهنده ترس او از واقعیت یا شوهرش است.
 • و اگر خود را در آینه زیبا ببیند، زندگی زناشویی او پایدار، آرام و سرشار از عشق و احترام است.
 • و اگر در آینه چهره زشتی ببیند، نشان دهنده مشکلات زناشویی پیش رو است و اگر با حکمت با آنها برخورد کند، حل می شود.
 • اما اگر آینه ای از فلز ببیند، نشان دهنده خوبی و آواز فراوان است.
 • تعبیر دیدن آینه زن باردار در خواب

 • اگر زن باردار در آینه صورت زیبایی ببیند، نشان دهنده این است که نوزاد بعدی زن است، اما اگر صورت شبیه چهره شوهر باشد، نوزاد بعدی پسر خواهد بود.
 • و اگر آینه ای براق و شفاف ببیند و نو به نظر برسد، حاملگی او سبک می شود و بدون درد و سختی با آرامش می گذرد.
 • و اگر ببیند که به آینه نگاه می کند، نشان دهنده قطع نگرانی و اندوه و پایان پریشانی است.
 • دیدن آینه شکسته یک زن باردار بیانگر مشکلات و دردهایی است که در دوران بارداری و زایمان با آن روبرو خواهد شد.
 • تعبیر آینه دیدن زن مطلقه در خواب

 • اگر ببیند که در حال خوشحالی و خوشحالی به آینه نگاه می کند، دلیل بر این است که او دارای شخصیت دینی و اخلاقی است و به زودی خیر و برکت نصیبش می شود.
 • و اگر او ببیند که شوهر سابقش برایش آینه جذاب جدیدی می خرد، این نشان می دهد که او نزد شوهر سابقش باز می گردد و با او یک زندگی پایدار و شاد پر از امنیت و آرامش خواهد داشت.
 • اگر در آینه تصویری از او را خندان، شاد و مسرور دیدید، نشان دهنده برآورده شدن آرزوها و آرزوهای او و اجابت خداوند به دعای اوست.
 • آیا پس از خواندن تعبیر زن در خواب، باز هم از دیدن او در خواب می ترسید؟

  همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  تعبیر دیدن آینه ابن سیرین در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا