تعبیر خواب طلا ابن سیرین.. (نشانه بلند مرتبه و حسد)

تعبیر خواب طلا

چه توضیحی دارد خواب طلای ابن سیرین? اهمیت آن خواب در واقعیت چه برای زن متاهل و چه برای مجرد چیست؟در این مقاله با ما همراه باشید تا با تعبیر و اهمیت آن آشنا شوید.

تعبیر خواب طلا

دیدن طلا در خواب یکی از خواب هایی است که برای بسیاری باعث اضطراب و ترس می شود، اما تعبیر آن بر حسب حال بیننده متفاوت است و در سطور زیر تعبیرها را با تمام شرایط ارائه می دهیم.

دیدن طلا در خواب توسط ابن سیرین

 • ابن سیرین آن را می بیند طلا را ببینید در خواب، نوید خوبی نمی دهد، زیرا کلمه طلا به معنای از بین رفتن چیزی است.
 • همچنین رنگ طلای زرد در خواب بیانگر بیماری و خستگی مفرط است.
 • دیدن طلای خام در خواب بیانگر این است که فرد بینا در زندگی خود با مشکلات و بحران های بزرگی روبرو خواهد شد.
 • و هر کس خود را ببیند که در ظرف طلا غذا می خورد، دلالت بر آن دارد که مرتکب گناه و معصیت می شود.
 • و اما هر کس در خواب خود را در حال فروش طلا ببیند، این نشان دهنده پایان مشکلات و نگرانی ها در زندگی بینا است.
 • و اگر شخصی خود را در حال حمل طلا ببیند، این نشان دهنده موفقیت او در رسیدن به آرزوهایش است.
 • و هر که در خواب ببیند که ذرّه ای از طلا یافته است، دچار اضطراب و اندوه می شود.
 • دیدن نقره حکاکی شده با طلا در خواب بیانگر این است که بیننده خواب به خدا نزدیک است.
 • تعبیر خواب طلا در یک خواب

 • دیدن طلا در خواب یک زن مجرد، نشانه ای از تغییرات مثبت در زندگی او و تغییر در شرایط او برای بهتر شدن است.
 • و اگر در خواب زن مجرد را در حال خرید طلا ببیند، بیانگر این است که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • دیدن طلای سفید در خواب یک زن مجرد، نشانه موفقیت او در تحصیل یا کار است.
 • رویای طلا برای یک زن متاهل

 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که گردنبند طلا به او هدیه می دهد، بیانگر آن است که به زودی حامله می شود.
 • اما اگر زن متاهلی در خواب خود را در حال خرید طلا ببیند، نشان از وجود افراد کینه توز و حسود در زندگی اوست.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که انگشتر شوهرش را می فروشد، بیانگر آن است که بین او و ازدواجش اختلافاتی وجود دارد.
 • طلا در رویای یک مرد

 • دیدن طلا در خواب مرد بیانگر از دست دادن پول یا بدهی است که نمی تواند بپردازد.
 • اگر مردی در خواب خود را با انگشتر طلا ببیند، بیانگر آن است که در زندگی دچار بحران های شدیدی خواهد شد.
 • و اگر مردی را در خواب ببیند که گردن بند طلا به گردن دارد، نشانگر مقام بلند او یا ترفیع در کار اوست.
 • و هر کس ببیند که نقره دارد، سپس به طلا تبدیل می شود، این نشان دهنده تغییرات مثبت در زندگی او است.
 • و بعد از اینکه با تعبیر خواب طلا در خواب آشنا شدیم شما هم میتوانید مرور کنیدخواب های ابن سیرین.

  تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب طلا

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا