تعبیر خواب آب در خواب ابن سیرین.. مژده ازدواج برای زنان مجرد

تعبیر خواب آب در خواب

تعبیر خواب آب در خواب دارای تعابیر و نشانه های زیادی است که با توجه به دیدن شکل خود آب متفاوت است. برای آشنایی بیشتر با تفاسیر در این مقاله با ما همراه باشید.

تعبیر خواب آب در خواب

تعبیر خواب آب در خواب حکایت از معیشت و خیر بزرگ برای بینا دارد و ممکن است حاکی از مشکلات و گرفتاری های زندگی بیننده باشد و در سطور زیر مشتاق خواهیم بود تا همه تعابیر مختلف را به تفصیل بیان کنیم.

خواب آب در خواب نوشته ابن سیرین

 • چشم انداز نوشیدن مقدار زیادی آب نویدبخش است، زیرا نشان دهنده طول عمر فرد بینا است.
 • دیدن نوشیدن آب سرد در خواب بیانگر رسیدن روزی و مال فراوان برای بیننده است.
 • اما اگر انسان در خواب خود را در حال نوشیدن آب گرم ببیند، بیانگر اضطراب و ناراحتی در زندگی بیننده است.
 • و هر کس ببیند که از آب زلال می نوشد، نشانگر روزی خوب و بزرگی است که بینا به آن دست می یابد.
 • و نوشیدن آب گل آلود یا سیاه در خواب بیانگر این است که بیننده با مشکل بزرگی در زندگی خود مواجه خواهد شد.
 • و هر که خود را در حال نوشیدن آب فراوان ببیند، این نشان می دهد که به زودی از بیماری که از آن رنج می برد بهبود می یابد.
 • ديدن وضو با آب شيرين حاكي از مال خوب و زيادي است كه بينا به دست مي آورد.
 • و هر کس ببیند آب شوری می نوشد که برای آشامیدن مناسب نیست، نشان از گرفتاری و گرفتاری در زندگی بینا دارد.
 • اما اگر انسان خود را در حال نوشیدن آب شور دریا ببیند، بیانگر بهبود وضع مالی او و کسب درآمد و رزق و روزی فراوان است.
 • و هر که ببیند آب می خورد و طعم آن تلخ می شود، نشانه آن است که بینا در دوره آینده با بحران بزرگی در زندگی خود مواجه خواهد شد.
 • و هر کس ببیند دهانش پر از آب است، نشانگر رزق و روزی بزرگی است که بینا در زندگی خود از آن بسنده می کند.
 • تعبیر خواب آب برای زنان مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب خود را ببیند که با آب شیرین وضو می گیرد، بیانگر این است که با فردی خوش اخلاق ازدواج می کند.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که روی آب راه می‌رود، بیانگر آن است که به آرزوهایی که مدت‌ها انتظارش را می‌کشید برآورده می‌کند.
 • هر کس در خواب ببیند که کسی که می‌شناسد بر او آب می‌پاشد، یعنی با آن شخص ازدواج می‌کند.
 • دیدن زنی مجرد در حال نوشیدن آب نمک در صورت نامزدی، بیانگر آن است که نامزدی او کامل نشده است.
 • آب در خواب یک زن متاهل

 • دیدن آب در خواب برای زن متاهل بیانگر ثبات و خوشبختی در زندگی زناشویی اوست.
 • و اگر زن شوهردار ببیند که با آب شسته می شود، این نشان دهنده رسیدن مال و روزی زیاد در دوره آینده است.
 • اما اگر زن شوهردار آبی سیاه یا کدر ببیند، بیانگر ضرر بزرگی برای ازدواج او در کار اوست.
 • و اگر خود را در حال راه رفتن روی آب ببیند، این بدان معناست که به زودی حامله خواهد شد.
 • بعد از اینکه با معانی دیدن آب در خواب و مفاهیم آن آشنا شدیم، می توانید آن را نیز مرور کنید خواب های ابن سیرین.

  تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب آب در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا