تعبیر دیدن قاطر در خواب ابن سیرین و اهمیت آن در واقعیت

تعبیر دیدن قاطر در خواب ابن سیرین و اهمیت آن در واقعیت

قاطر حیوانی دورگه است که از جفت گیری اسب ماده با الاغ نر حاصل می شود تعبیر دیدن قاطر در خواب ابن سیرین چیست؟ آیا نشان دهنده خوب است یا بد؟در این مقاله با ما همراه باشید تا پاسخ آن را بدانید.

از ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: خواب بر سه قسم است: بشارت از خدا، خودگویی و ترساندن از بدی. خوابی دیدی که او را خشنود کرد، پس اگر خواست بگوید و اگر چیزی را دید که کراهت داشت، به کسی نگوید و بایستد، نماز بخوان.» صحیح سنن بن ماجه.

تعبیر دیدن قاطر در خواب ابن سیرین

 • دیدن قاطر در خواب عموماً بیانگر مردی است که هیچ حسابی از زنا و برده بودن پدرش ندارد.
 • دیدن او در خواب ممکن است دلالت بر مردی نیرومند، قوی و محکم داشته باشد و از اهل سفر و اهل کار است.
 • در صورتی که شخصی خود را در خواب ببیند که سوار بر قاطر است، بیانگر این است که این شخص در حال مسافرت است، زیرا قاطر یکی از حیواناتی است که مردم در سفر از آن استفاده می کردند.
 • ولى اگر انسان در خواب قاطرى ببيند و دشمن يا حريفى سرسخت داشته باشد، نشانه پيروزى او بر اوست.
 • محقق ابن سیرین نیز دیدن قاطر در خواب را در مواردی به نشانه طول عمر یا زن نازا تعبیر کرده است.
 • و اما دیدن قاطر در خواب، دلالت بر زن خوب دارد.
 • و چون انسان خود را در خواب ببیند که بر قاطر وارونه یا هر حیوانی سوار است، چیزی می آید که نمی داند چگونه نزد او بیاید.
 • و هر کس در خواب خود را سوار بر قاطری ببیند که از آن او نیست، در کنیز خود به مردی خیانت می کند.
 • سوار شدن بر قاطر در خواب به صورت وارونه نشانگر زن ممنوع است.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

 • و هر که در خواب قاطر یا مادیان ناطق ببیند، نشانه آن است که خیری به دست می آورد که مردم از آن شگفت زده می شوند.
 • و هر کس در خواب ببیند که قاطر مولد و مولد دارد، بیانگر افزایش مال و روزی اوست.
 • دیدن قاطر ضعیفی در خواب یا صاحبش نامعلوم است، بیانگر مردی بدخواه و پست است.
 • و هر که در خواب خود را سوار بر قاطر سیاه ببیند، نشانگر زن نازا و پولدار است.
 • قاطر در خواب تعبیر دیدن قاطر در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا