ملخ در خواب اثر ابن سیرین

ملخ در خواب اثر ابن سیرین

ملخ یکی از حشرات ترسناکی است که مردم به دلیل توانایی در خوردن مواد سبز و خشک از آن می ترسند و یکی از سربازان خدای متعال بود که بنی اسرائیل را به مجازات آن بر بنی اسرائیل تحمیل کرد. با پیامبران خدا چه می کنند و بی ایمانی به خدای تبارک و تعالی و پرستش کسانی که سزاوار عبادت نیستند به تبعیت از هوا و هوس، تعبیر دیدن ملخ در خواب و اهمیت آن در واقعیت چیست؟ با ما در این مقاله همراه باشید تا با تفسیر ابن سیرین آشنا شوید.

از ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: خواب بر سه قسم است: بشارت از خدا، خودگویی و ترساندن از بدی. خوابی دیدی که او را خشنود کرد، پس اگر خواست بگوید و اگر چیزی را دید که کراهت داشت، به کسی نگوید و بایستد، نماز بخوان.» صحیح سنن بن ماجه.

تعبیر دیدن ملخ در خواب ابن سیرین

 • دیدن ملخ در خواب عموماً بیانگر سربازان و عموم مردم و گروهی است که برای یکدیگر دست تکان می دهند و دیدن آن در خواب نیز ممکن است بیانگر باران باشد و اگر تعداد ملخ ها زیاد باشد و بین زمین و آسمان باشد دلالت بر عذاب دارد و همچنین شپش و قورباغه و خون زیرا نشانه شکنجه بنی اسرائیل است.
 • و اگر شخصی خود را در خواب ببیند که ملخ جمع می کند یا می خورد، نشانه روزی بود که به او داده می شود.
 • اما اگر در خواب ملخ در ظرفی ببیند، بیانگر پول و مال زیاد است.
 • روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم ملخ را برداشتم و در کوزه گذاشتم و ابن سیرین گفت این درهم هایی است که می زنی و به سوی زن می بری.
 • و گفته شد که دیدن ملخ در خواب، مگر اینکه موجب ضرر شود، دلالت بر شادی و لذت دارد و مفسران از داستان ایوب علیه السلام این را استنباط کرده اند.
 • و اگر انسان خود را در خواب ببیند که بر او ملخ های طلا می بارد، فیض و خرسندی به او می رسد.
 • اما اگر در خواب ببیند که ملخ به او صدمه می زند، نشان دهنده رنج یا عذاب و بدبختی اوست.
 • دیدن او همچنین ممکن است در برخی موارد نشان دهنده نانوایی باشد که مردم را با غذا فریب می دهد.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  ملخ ابن سیرین در خواب دیدن ملخ در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا