حی در خواب نوشته ابن سیرین، «شاید با پول زیادی خرما داشته باشید».

یونجه در خواب ابن سیرین، تعبیر آن در خواب و اهمیت آن در واقعیت

محقق ابن سیرین یکی از مشهورترین علمای تعبیر خواب است که کتابها و نمودارهای زیادی درباره او گزارش شده است و بسیاری از او چه برای تعبیر و چه برای تعلیم یاری می جویند و در این مقاله برخی از مطالبی که از او آمده است را به شما نشان می دهیم. که تعبیر کاه در خواب و اهمیت آن در واقعیت است.

از ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت است که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنید که می فرمود: «اگر یکی از شما خوابی ببیند که دوست دارد، از آن طرف است. خدای سبحان، پس خدا را بر آن ستایش کند و به او بگوید.» هر که آن را به هیچکس نگوید، زیرا به او ضرری نمی رساند.» موافقت کرد.

تعبیر یونجه در خواب ابن سیرین

 • یونجه در خواب عموماً بیانگر پول است، خواه کم باشد یا زیاد، زیرا علوفه حیوانات است و جزء غذا و شریک کثیفی است.
 • و اگر انسان در حال جمع آوری یونجه یا حمل آن در خواب خود را ببیند، بیانگر مال فراوانی است که به دست می آورد.
 • و اگر انسان خود را در خواب ببیند که علوفه را به خانه خود می آورد، این نشانه خیری است که به اهل این خانه می رسد.
 • اما اگر شخصی در خواب خود را ببیند که به دیگری یونجه می دهد، بیانگر آن است که پول به دست این شخص می رسد.
 • و هر که در خواب ببیند که به حیواناتی که دارد یونجه می سپارد و از آن به آنها غذا می دهد، این نشان از رونق کار یا تجارت او بود اگر تاجر یا زراعت او بود.
 • و اگر شخصی خود را در خواب ببیند که از او علوفه می دزدد یا از خانه او دزدی می کند، دلالت بر دزدی یا تلف شدن مالی از او دارد که او را فریب دهد یا فریب دهد و مال او را ربود.
 • و هر که در خواب خود را ببیند که در شوال یونجه جمع می کند و آن را می دوزد، این نشانه مالی بود که جمع می کند و نگه می دارد و خرج نمی کند و تأثیر آن بر او بسیار نمایان است.
 • و از عالم ابن سیرین روایت شده است که در بیداری به یونجه می نگریست و می گفت: اگر این در خواب بود پول بود.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  یونجه در خواب تعبیر یونجه در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا