دیدن خداوند متعال در خواب توسط ابن سیرین، تعبیر و اهمیت آن در واقعیت

تعبیر دیدن خداوند متعال در خواب توسط ابن سیرین و اهمیت آن در واقعیت

ممکن است شخصی در خواب خود را ببیند که در برابر خداوند متعال ایستاده است یا با او صحبت می کند یا از او می پرسد که چه باید کرد، تعبیر ابن سیرین دیدن خدای متعال در خواب چیست؟ و اهمیت آن در واقعیت چیست؟در این مقاله با ما همراه باشید تا با توضیح و پاسخ آن آشنا شوید.

از ابوالعسقا و واثله بن عسقا می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از بزرگترین دروغ ها این است که مردی غیر از پدرش را ادعا کند. یا آنچه را که ندیده ای به چشم خود نشان می دهد و یا آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگفته است می گوید.به روایت بخاری.

تعبیر دیدن خداوند متعال در خواب ابن سیرین

 • هر که خود را در خواب ببیند و خداوند متعال او را به نام و نام دیگر بخواند، بیانگر پیروزی او بر دشمنان و اعتلای امور و تعالی اوست.
 • و اگر انسان خود را در خواب ببیند و خداوند متعال از لذت دنیا چیزی به او عطا کند، بیانگر مصیبتی است که بر او وارد می شود که به موجب آن رحمت او را سزاوار است.
 • و اما اگر شخصی خود را در خواب ببیند و خداوند بر او غضب کند، نشان از نارضایتی پدر و مادرش از او بود و برعکس، هرکس در خواب ببیند پدر و مادرش بر او خشمگین شده اند، بیانگر خشم و غضب خداوند بر اوست. و این را از قول خدای تعالی استنباط می کنیم: (برای شکر من و پدر و مادرت) (سوره لقمان).
 • و هر کس خود را در خواب ببیند و خداوند تبارک و تعالی بر او غضب کند، نشانگر سقوط او از مقام بلند و زوال مقام مهم از دست اوست و این را از قول خداوند متعال استنباط می کنیم. : (و هر که خشم مرا تحلیل کند عاشق شده است).
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

 • و اگر شخصی در خواب خود را در حالی که در دست خدای متعال است در جایی که می داند ببیند، بیانگر سادگی عدالت و حاصلخیزی زمین این مکان و هلاکت ستمگران و پیروزی بر اوست. مظلومان در آن
 • و هر که خود را در خواب ببیند در حالی که به عرش خدای تبارک و تعالی می نگرد، فیض و رحمت خواهد شد.
 • و هر کس در خواب خود را در حال عبادت غیر خدای تبارک و تعالی یا سجده بر مجسمه یا مجسمه ببیند، این به سبب گناهان بسیار و اشتغال او به باطل است.
 • و هر کس در خواب خود را ببیند که خدا و نعوذبالله را لعن و نفرین می کند، این نشان می دهد که به فضل پروردگارش کافر است و از قضای او راضی نیست.
 • تعبیر دیدن خداوند متعال در خواب ابن سیرین دیدن خداوند متعال در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا