ستون در خواب ابن سیرین، تعبیر آن در خواب و اهمیت آن در واقعیت

ستون در خواب ابن سیرین، تعبیر آن در خواب و اهمیت آن در واقعیت

ممکن است شخصی در معرض دیدن یکی از ستون های خانه خود یا یکی از ساختمان ها در حال سقوط یا تکیه قرار گیرد یا در حال ساختن یکی از ستون ها باشد، پس تعبیر این و اهمیت آن در واقعیت چیست، بنابراین ما لیست می کنیم. برای شما در این مقاله تعبیر دیدن ستون در خواب توسط ابن سیرین.

از ابو قتاده رضی الله عنه می فرماید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیکو و طبق روایت، خواب نیک از جانب خداوند است و یک خواب از شیطان است، پس هر که چیزی را دید که از آن متنفر است، آن را تف کند، پول او سه است و باید از شیطان پناه برد که ضرری به او نمی رساند.

تعبیر دیدن ستون در خواب ابن سیرین

 • رکن در خواب عموماً به همه چیزهایی تعبیر می شود که انسان بر آن تکیه می کند و بر آن تکیه می کند، مانند دین، فقه، حاکم، پدر، شوهر، ولی، شاهد، زن و پول.
 • و اگر در مسجد اعظم شهر خود ستونی را ببیند و تکیه داده باشد و در شرف سقوط باشد، بیانگر این است که مردی از افراد حاکم به او خیانت می کند و می خواهد به او برگردد.
 • همچنین ممکن است بیانگر این باشد که یکی از علما یا افراد صالح وسوسه شده و به کار نادرستی گرایش پیدا کرده است.
 • و هر کس در خواب ببیند که می ترسد ستونی بر او بیفتد، اگر صاحب خواب زن باشد، به شوهرش اشاره می کند و در مرد، به پدرش اشاره می کند. بیماری منسوب به او یا مرگ او در صورت بیماری.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

 • و در صورتی که بیننده در کلیسا ستونی را ببیند، نشانگر هلاکت کافر یا مبتکری مانند راهب یا شماس است.
 • اما اگر صاحب خواب ستونی را ببیند که از آسمان فرود می‌آید، خداوند متعال به او مقامی عادل و بردبار عنایت می‌کند که عدالت را در میان مردم برقرار می‌کند و ظلم را از مظلوم می‌زداید و هر ضعیف و نیازمندی بر او توکل می‌کند.
 • و اگر شخصی خود را در خواب ببیند در حالی که چوبی بر او می زنند و غلام بود، فروخته شد و قیمت آن را گرفت و اگر آزاد بود می ترسید که اسیر و فروخته شود. همانطور که برده ای فروخته می شود یا اسیر می شود.
 • و در صورتى كه بيننده خواب خود را در حالى كه بر ستونى تكيه زده يا خريده است ببيند، بر پيرمردى تكيه كرده، يا با پيرزنى ازدواج كند، زيرا خداوند متعال مى فرمايد: «و پایگاه ها زنان هستند.» و رکن آن است که بر آن تکیه کند و بر آن تکیه کند.
 • ستون ستون در خواب تعبیر دیدن ستون در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا