زمین در خواب از ابن سیرین می گوید: «از برخی از حالات آن برحذر باشید، زیرا ممکن است متضمن شر باشد».

دیدن زمین در خواب بسته به موقعیتی که بیننده آن را می بیند تعابیر زیادی دارد آیا نشان دهنده خیر است یا بد؟ و تعبیر آن در واقعیت چیست؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا پاسخ آن را بدانید.

تعبیر دیدن زمین در خواب ابن سیرین

 • اگر انسان خود را در خواب ببیند و زمین از زیر او شکافته شود و جوانی از آن بیرون بیاید، بیانگر دشمنی بین خانواده اوست.
 • اما اگر شخصی در خواب ببیند که پیرمردی از زمین بیرون می‌آید، نشان از موفقیت در جستجو و نجات و رونق محصول و تجارت اوست.
 • و هر کس در خواب ببیند که زمین شکافته می شود و چیزی از آن بیرون نمی آید و چیزی در آن وارد نمی شود، این از رؤیاهای ناپسندی بود که به فال بد و وقوع حادثه ای بزرگ دلالت می کند.
 • و اگر خود شخص را در خواب ببینید و زمین را زنده از آن بیرون بیاورید، بیانگر عذاب شدید است.
 • اما اگر شخصی در خواب خود را ببیند که در حال شکافتن زمین و بیرون آمدن شیر از آن است، این نشان از ظهور سلطانی ظالم و قدرت گرفتن اوست.
 • از ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: (رؤیاها سه قسم است: بشارت از خدا، خودگویی و ترساندن از بدی. خوابی می بینی که او را خشنود می کند، اگر خواست بگوید و اگر چیزی را دید که بدش می آید، به کسی نگوید و قیام کند، دعا کن) صحیح سنن بن ماجه.

 • اما اگر انسان در خواب ببیند زمین شکافته شده و از آن محصول تولید کند، نشانگر رونق محصول و حاصلخیزی زمین مردم کشورش است.
 • اگر شخصی در خواب خود را ببیند که زمین را می کند و از آن غذا می خورد، نشان از کسب درآمد او با حیله و نیرنگ بود.
 • و هر کس در خواب خود را در زمینی با زراعت ببیند، بیانگر آن است که خواسته او برآورده می شود.
 • محقق ابن سیرین، رؤیت تنگی زمین را در خواب به تنگی زندگی تعبیر کرده است.
 • و هر کس در خواب ببیند و زمین با او سخن بگوید دو تعبیر دارد اگر خوشحال شد و با او نیک گفت در حقیقت نیکی کرد و اگر در خواب غمگین بود و زمین او را ملامت کرد یا با او بد گفت، پس باید خود را مرور کند و از خدا بترسد، زیرا این نشانه کسب مال حرام است.
 • و هر کس خود را در خواب ببیند و زمین او را در حال کسوف شدن ببیند، بیانگر آن است که حالش بد می شود.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  زمین در خواب تعبیر دیدن زمین در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا