ماهی در خواب از ابن سیرین، «رؤیتی با دو تعبیر، پس بر حذر باشید».

ماهی در خواب اثر ابن سیرین "رؤیایی با دو تعبیر، پس از آن بر حذر باشید"

تعبیر دیدن ماهی در خواب ابن سیرین با توجه به جزئیات رؤیت متفاوت است و در مواردی ممکن است حاکی از رزق و روزی خوب و فراوان باشد و در مقابل ممکن است حزن و اندوه و ناراحتی را نیز بیان کند. نشان دهنده این است که صاحب خواب بچه جدید خواهد داشت در این مقاله با ما همراه باشید تا تعبیر خواب دیدن ماهی و معنای واقعی آن را بدانید.

تعبیر دیدن ماهیگیری در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب خود را در حال صید ماهی ببیند، این نشان از موفقیت تجارت و رونق تجارت او بود.
 • و اگر انسان خود را در حال صيد ماهي بزرگ ببيند، حاكي از خير بزرگي است كه نصيب او مي شود و سود بزرگي نصيب او مي شود.
 • این امر برخلاف دیدن همان شخص در خواب در حال صید ماهی کوچک، بیانگر کمبود روزی و برکت و زوال نعمتی از اوست.
 • و اگر انسان خود را در حال صيد ماهي بدون فلس ببيند، حاكي از فريب و نيرنگ و مكر و فريب خوردن و پيچيدگي برخي از امور اوست.
 • و هر کس در خواب خود را در حال صید از خشکی ببیند، بیانگر این است که به گناهانی می افتد که ممکن است به گناهان کبیره برسد.
 • اگر انسان خود را در حال صید در آب پاک و شیرین ببیند، برای او و پسرش خوب است، اگر روزی بچه باشد.
 • و اگر خود را در حال ماهیگیری از آب شور ببیند، این فال بد بود.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  تعبیر دیدن ماهی خوردن در خواب

 • اگر کسی در خواب خود را در حال خوردن ماهی خوش طعم ببیند، بیانگر راحتی است.
 • و اگر ماهی شور بود، این نشان دهنده خستگی و استرس است.
 • اگر انسان در خواب خود را در حال خوردن ماهی مرده ببیند، بیانگر این است که در کاری کوتاهی کرده و آن کار تمام نشده است.
 • از ابوسعید خدری رضی الله عنه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم می فرماید: (اگر یکی از شما خوابی ببیند آن را دوست دارد، از جانب خداست، پس حمد کند. خدایا آن را بگو و اگر چیزی غیر از آنچه را که کراهت دارد دید، از شیطان است، پس چنین نیست، از شر آن بپرهیز و آن را برای کسی ذکر مکن که به او ضرری نمی رساند. به روایت بخاری.

  ماهی در خواب تعبیر دیدن ماهی خوردن در خواب تعبیر دیدن ماهیگیری در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا