کلاغ در خواب نوشته ابن سیرین.. با تعبیر و اهمیت آن در واقعیت آشنا شوید

کلاغ در خواب نوشته ابن سیرین.. با تعبیر و اهمیت آن در واقعیت آشنا شوید

دیدن کلاغ در خواب یکی از رؤیاهای نامطلوب است که بهتر است صاحب آن از آن خبر ندهد تا بلایی سرش نیاید و در این مطلب برای شما «روندها، تعبیر دیدن کلاغ» را فهرست می کند. در خواب از ابن سیرین.

از ابی سلمه گفت: خوابی دیدم که در آن برهنه بودم، اما بهبود نیافتم تا اینکه ابو قتاده را دیدم و آن را برای او ذکر کردم، پس گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم. صلوات الله علیه و آله و سلم بگو: خواب از جانب خداست و خواب از شیطان، هَا، به سه سمت چپ خود تف کند و از شر آن به خدا پناه ببر که ضرری به او نمی رساند. توسط مسلم

تعبیر خواب کلاغ در خواب ابن سیرین

 • دیدن کلاغ در خواب عموماً دید نامطلوبی است و ممکن است در مقایسه با طول عمر کلاغ نشان دهنده طول عمر بیننده در خواب باشد.
 • و اگر در خواب کلاغی در کعبه ببیند، بیانگر این است که مرد بد اخلاق با زن شریفی ازدواج می کند.
 • اما اگر انسان در خواب خود را در حال شکار کلاغ ببیند، بیانگر آن است که با فسق و تکبر، مال حرام به دست آورده است.
 • و اگر در خواب ببیند که کلاغی با او صحبت می کند و با او گفتگو می کند، مضطرب می شود و در پی او آسودگی می آید.
 • و هر کس در خواب خود را در حال خوردن گوشت کلاغ ببیند، نشانه آن است که از دزدان پول دزدی گرفته است.
 • و اگر خود را در خواب ببیند که کلاغ ها او را با چنگال می خراشند و زخمی می کنند، نشانه آن است که از سرمای شدید هلاک می شود یا ستمکاران از او بد می گویند و او را می خرند. مبتلا به درد، درد و ناراحتی است.
 • و دیدن کلاغ خالدار در خواب، بیانگر مردی متکبر و بخیل، متکبر و متکبر در راه رفتن، یا دروغگو و بداخلاق است.
 • و اگر در خواب ببیند کلاغی در خانه خود ایستاده است، بیانگر این است که اهل بیت او به گناه خیانت می افتند.
 • و اگر پادشاه در خواب ببیند که کلاغی به تاج یا عمامه او نوک می زند، نشان از رقابت یکی از اهل بیت او برای پادشاهی است.
 • و هر که در خواب ببیند که کلاغی دارد، دلالت بر شکار غنیمت از باطل دارد.
 • و اگر انسان در خواب خود را در حال تماشای کلاغی ببیند که بر درگاه حاکم یا سلطان ایستاده است، بیانگر جنایتی است که بعداً از آن پشیمان می شود.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  ابن سیرین کلاغ در خواب تعبیر خواب کلاغ

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا