حجامت در خواب.. تعبیر آن در خواب و اهمیت آن در واقعیت چیست؟

حجامت در خواب.. تعبیر آن در خواب و اهمیت آن در واقعیت چیست؟

حجامت یکی از روش های نبوی درمانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما سفارش کرده است، از ابوهریره می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود: «اگر در آنچه معالجه می‌کنید خیری است، در حجامت است.» پس آیا دیدن حجامت در خواب حکایت از نیکی دارد؟ و واقعا به چه معناست؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا پاسخ آن را بدانید.

از ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: (رؤیاها سه قسم است: بشارت از خدا، خودگویی و ترساندن از بدی. چیزی را می بینی که او دوست دارد، اگر خواست بگوید و اگر چیزی را دید که بدش می آید، به کسی نگوید و قیام کند.

تعبیر حجامت در خواب ابن سیرین

 • حجامت از سنت های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، پس دیدن آن در خواب، بیانگر رفع غم و اندوه و رفع غم و اندوه است، چنانکه ممکن است دلالت بر تسویه بدهی و حل مشکلات باشد. برای صاحبش
 • حجامت در خواب بیانگر این است که بیماری برای بیمار برطرف می شود.
 • و اگر در خواب ببیند که برای خود یا دیگران حجامت می کند، حکم مقامی بزرگ را به عهده می گیرد یا امانتی حمل می کند یا برای او شرط نامه می نویسد.
 • و در صورتی که شخص خود را در حجامت بر گردن ببیند، دلیل بر عقد او بود، زیرا گردن محل امانت است.
 • و اگر در خواب ببیند که حجامت می کند و حجامت کننده پیرمردی است که او را می شناسد، دلالت بر نیکو دوستی دارد، ولی اگر جوان باشد دشمن است. به کسی که بر او شرط یا بدهی نوشته شده است و اگر در خواب ببیند که برای دیگری حجامت می کند و جوان بوده است، نشانه پیروزی او بر دشمن است.
 • و اگر در خواب ببیند که حجامت می‌کند و خونی از او بیرون نمی‌آید، بیانگر آن است که مالی را پنهان کرده و جای آن را به خاطر نمی‌آورد.
 • اما اگر در خواب ببیند که حجامت می‌کند و خون از او بیرون می‌آید، نشانه آن است که در آن سال به بیماری و مرض مبتلا نشده است.
 • و اگر در خواب خود را در حال حجامت ببیند و حجامت شکسته شود، بیانگر طلاق یا فوت او از همسرش است.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  حجامت ابن سیرین در خواب تعبیر خواب حجامت

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا