ناخن ها در خواب.. از تعبیر و اشاره آنها به عالم ابن سیرین مطلع شوید

ناخن ها در خواب.. از تعبیر و اشاره آنها به عالم ابن سیرین مطلع شوید

هر یک از ما وقتی خواب هایی را می بیند که تعبیر آنها را نمی بیند، در معرض احساس سردرگمی و اضطراب قرار می گیریم و از جمله این خواب ها دیدن ناخن ها در خواب است، خواه بلند باشند یا کوتاه، تمیز یا کثیف، پس چیست؟ تعبیر دیدن ناخن در خواب در حالات مختلف آنها؟ آیا نشان دهنده خوب است یا بد؟در این مقاله با ما همراه باشید تا توضیح و پاسخ آن را بدانید.

از ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: (خوابها بر سه قسم است: بشارت از طرف خدا، خودگویی، و به عنوان ارعاب شیطان، اگر یکی از شما خوابی دید که او را خشنود کرد، اگر خواست بگوید، و اگر چیزی را دید که کراهت داشت، به دیگران نگوید، احد و بگذارید بایستد. تا دعا کردن) صحیح سنن ابن ماجه

تعبیر ناخن در خواب ابن سیرین

 • دیدن ناخن های کثیف در خواب، بیانگر فساد دین و امر بیننده خواب و ضعف توانایی است.
 • دیدن ناخن شکسته در خواب نیز بیانگر مرگ است.
 • و اما کسی که در خواب ناخن هایش را دراز می کند، اگر صاحب شغلی مانند آهنگری و نجاری باشد، علمش زیاد و صنعتش رونق می گیرد، و اگر تاجر باشد سودش زیاد می شود. تجارت او رونق خواهد گرفت.
 • و اما ديدن ناخن دراز بيش از حد در خواب، دلالت بر خير و صلاح نيست، و براي بيننده خواب، حاكي از فساد تمام امور جديد است.
 • و اگر در خواب ببیند که ناخن‌هایش را می‌تراشد، این رؤیت دلالت بر قرض و زکات یا ودیعه یا کمبود دارد و آنچه را که دارد به جا آورده و آنچه را که بدهی دارد خرج کرده است.
 • و اما کسی که خود را در خواب ببیند و ناخن هایش به چنگال یا چنگال تبدیل شده باشد، نشان دهنده پیروزی او بر دشمن و انقیاد او بر مخالفان است.
 • دیدن ناخن های بسیار بلند در خواب بیانگر تخطی از سنت و غریزه است و تعبیر آن این است که صاحب آن دچار غم و اندوه می شود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که ناخن هایش را سوهان می زند، این نشان دهنده توانایی فرد در حل مشکلاتش و غلبه بر آنهاست.
 • در مورد دیدن ناخن های کنده و از دست رفته در خواب، این نشان دهنده ضرر زیاد پول است.
 • و اگر ببیند که ناخن‌های کسی را که می‌شناسد می‌جود، دلیل است که صاحب خواب در تنگنای مالی است و از آن شخص قرض می‌گیرد.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  ناخن در خواب دیدن ناخن در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا