تعبیر دیدن صحابه در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن صحابه در خواب ابن سیرین

دیدن صحابه و صالحان در خواب یکی از رؤیایی است که باعث شادی و لذت در روح می شود.

تعبیر دیدن صحابه در خواب ابن سیرین

 • ابن سیرین دیدن شخصی از یکی از صحابه یا گروهی از آنان را در خواب به قوت دین تعبیر کرده و بیننده خواب به جلال و افتخار می رسد.
 • و اگر انسان خود را ببیند که با آنها یکی شده است، مژده است که هر چه بر بیننده مصیبت بیفتد، رفع می شود.
 • و اگر اصحاب را بیش از یک بار در خواب ببیند، روزی او صحیح است.
 • و اگر انسان در خواب ابوبکر رضی الله عنه را زنده ببیند، خداوند به او نرمی قلب و رحمت و رحمت در برخورد با مردم عطا می کند.
 • اما اگر شخصی عمر بن خطاب رضی الله عنه را می دید، خداوند او را به قوت دین و عدالت در قضاوت و گفتار و حسن خلق در میان مردم گرامی داشت.
 • اگر انسان عثمان بن عفان رضی الله عنه را ببیند، عفت و حیا را بسیار به او عنایت فرماید، اما به گرفتاری کثیری که از او بیزاری می ورزند و به او حسد می ورزند، مبتلا می شود.
 • و رؤیت یک شخص به مولای ما علی بن ابیطالب رضی الله عنه بیانگر آن است که خداوند به او علم وسیع و زهد در دنیا و شجاعت در مصیبت عطا خواهد کرد.
 • و هر کس در خواب یکی از صالحان را در حالی که در میان مردگان است زنده ببیند، مژده است به فرارسیدن آسایش و نیکی برای مردم کشورش و عدالت حاکم آن و صلاحیت حال او.
 • سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام دیدن خواب بد

 • فرد باید از سمتی که خوابیده به طرف دیگر بچرخد.
 • سپس سه بار به سمت چپ او تف کنید.
 • باید از شر شیطان ملعون به خدا پناه برد.
 • سپس برای نماز برمی‌خیزد.
 • او هرگز نباید این رویا را به کسی بگوید.
 • و از حدیثی که به ما رسیده است از ابوهریره استنباط می کنیم که می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر یکی از شما خوابی ببیند که خوشش نمی آید. سپس سه بار روی به چپ کرد و خیر آن را از خدا خواست و از شر آن پناه برد.» صحیح سنن بن ماجه.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  اصحاب در خواب تعبیر ابن سیرین تعبیر دیدن صحابه در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا