تعبیر خواب غرق شدن در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب غرق شدن در خواب ابن سیرین

خواب غرق شدن در خواب یکی از رؤیاهای ترسناک و هولناکی است که نگرانی بیننده خواب را برمی انگیزد، تعبیر این خواب چیست، آیا دلیلی بر خیر یا شر در آن وجود دارد؟ در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا پاسخ آن را بدانید.

از ابوهریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: خواب بر سه قسم است: بشارت از خدا، خودگویی و ترساندن از بدی. خوابی دیدی که او را خشنود کرد، پس اگر خواست بگوید و اگر چیزی را دید که کراهت داشت، به کسی نگوید و بایستد، نماز بخوان.» صحیح سنن بن ماجه.

تعبیر خواب غرق شدن در خواب ابن سیرین

 • محقق ابن سیرین توضیح می دهد که دیدن غرق شدن خود در دریا که منجر به مرگ او شد، بیانگر این است که این شخص در گناهان و نافرمانی غرق شده است و برای آخرت خود خیری نمی کند و در این خواب هشداری است به نیاز به التزام به دستورات خداوند و دوری از نواهی او و ترک آن گناهان است.
 • و هر که خود را در حال غرق شدن ببیند و نمی میرد، این نشان می دهد که او به حاکم یا پادشاه نیاز دارد و به راحتی آن را برآورده می کند.
 • و اگر انسان خود را در حال غواصی و غرق شدن در دریا ببیند، نشانه آن است که شخص صاحب نفوذی به او ظلم خواهد کرد.
 • و هر کس خود را در تلاش برای زنده ماندن و نمردن ببیند، بیانگر رزق و روزی عظیم و مقام بلندی است که به او خواهد رسید.
 • و اگر مریض خود را در حال غرق شدن ببیند، چه در دریا باشد و چه در رودخانه، ممکن است نشانه مرگ او بر اثر این بیماری باشد.
 • و هر کس پس از ترس و وحشت خود را از غرق شدن نجات دهد، نشانه ترک گناهان و بدی ها و هر چه به آن می شود و نجات او از عذاب آخرت است.
 • ولى اگر انسان خود را غرق در آب گل آلود و گل آلود ببيند، بيانگر آن است كه گرفتار بلا و هذيان و اندوه مى شود.
 • و اگر خود را غرق در آب زلال ببیند، دلیل بر وجود دشمنانی است که بر او نقشه می کشند و برایش مصیبت می سازند.
 • و اگر کسی در خواب ببیند که دوست خود را برای نجات از غرق شدن یاری می دهد، دلیل بر این است که او به دوست خود کمک می کند تا از بلا نجات یابد.
 • ابن سیرین همچنین تصور شخص از خود را در حالی که فرو می‌رود و به ته می‌رسد تعبیر می‌کند که مورد ظلم حاکم ظالم یا شخصی بسیار مهم قرار می‌گیرد.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  ابن سیرین غرق شدن در خواب تعبیر خواب غرق شدن

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا