تعبیر خواب سگ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب سگ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب سگ در خواب ابن سیرین چیست؟ آیا نشان دهنده خیر است یا شر؟پاسخ این سوالات و تفسیر آنها را با ما در این مقاله بیابید.

از ابوسعید خدری رضی الله عنه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم می فرماید: (اگر یکی از شما خوابی ببیند آن را دوست دارد، از جانب خداست، پس حمد کند. خدایا برای آن و از آن خبر ده، و اگر چیزی غیر از آنچه را که کراهت دارد دید، از شیطان است، پس چنین نیست، از شر آن بپرهیز و آن را برای کسی ذکر مکن که به او ضرری نمی رساند. به روایت بخاری

تعبیر خواب سگ در خواب ابن سیرین

 • محقق ابن سیرین تعبیر کرده است که همان شخص و سگی که در حضور دشمنش که از او متنفر است و سخنان بد را به او یادآوری می کند به او پارس می کند.
 • در مورد اینکه بیش از یک سگ به سمت شما پارس می کند، این نشان دهنده خیانت و خیانت است که ممکن است متوجه شما شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که سگی او را گاز می گیرد، نشان دهنده بلایی است که یکی از دوستان او به بار آورده است.
 • و اگر سگ در خواب لباس شخصی را پاره کند ، این نشانه آن است که کسانی هستند که از او بد می گویند.
 • و اگر شخصی در خواب ببیند که با سگی راه می رود در حالی که به او اطمینان می دهد ، نشان دهنده این است که با دوست وفاداری که او را دوست دارد ملاقات می کند.
 • دیدن سگ سفید کوچک (توله سگ) نشان دهنده دوست داشتن آن شخص توسط مردم است و اگر رنگ آن سیاه باشد نشان دهنده منفور بودن اوست.
 • همچنین دیدن شخصی را که به سگی تکیه داده است، نشانه پیروزی خود تعبیر کرده است.
 • اگر انسان خود را در حال سگ ببیند، بیانگر آن است که خداوند او را آسان کرده و در اثر تکبر او از آن بهره ای نبرده است.
 • اما اگر شخصی در خواب خود گروهی از سگ های بیمار را ببیند، نشان دهنده این است که این شخص به این بیماری مبتلا شده است.
 • ابن سیرین در المطلق توضیح می دهد که دیدن سگ های شکار نشان دهنده نیکی است.
 • هر که ببیند گروهی از سگ های شکاری از سفر به شهر باز می گردند، نشان از آن است که وحشت و ترس مردم این شهر از بین می رود.
 • و اگر شخصی ببیند که سگ هایش را برای شکار می فرستد، این نشان می دهد که او به چیزی که می خواهد نزدیک است.
 • و هر کس در خواب ببیند که با دست خود سگی را می کشد، بیانگر پیروزی او بر یکی از دشمنانش است.
 • همچنین می توانید تعبیر خواب ابن سیرین و معروف ترین نشانه ها را در خواب بخوانید

  ابن سیرین تعبیر خواب سگ دیدن سگ در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا