تعبیر باران در خواب: ببینیم برای انسان خیری می آورد یا خیر.

باران در خواب

باران نشانه خیر است و همیشه آن را به ارمغان می آورد، اما مواردی وجود دارد که باران مضر است و باران در خواب، پس تعبیر آن این است که اگر خوب است خوب است و اگر بد است پس گویای آن نیز می باشد و در تعبیر و تعبیر خواب باران محقق ابن سیرین در این مقاله بیشتر بررسی خواهیم کرد.

باران در خواب

 • باران در خواب بیانگر رحمت و دین و امداد و کمک و علم و قرآن و حکمت خداوند است.
 • زیرا آب حیات آفرینش و خیر زمین است و با از دست دادن آن هلاکت مردم و چهارپایان و فساد امور در خشکی و دریاست، پس اگر رویش آن شیر و عسل و یا چربی، و نشان دهنده باروری، رفاه، قیمت ارزان و ثروت است، زیرا علت همه چیز است.
 • و نزد او ظاهر می شود پس اگر گندم و جو و روغن و خرما و کشمش و غبار بی خاک و مانند آن باشد که دلالت بر مال و معاش دارد؟
 • ممکن است به فجایع نازل شده از آسمان، مانند ملخ یا تگرگ اشاره داشته باشد.
 • یا شاید باران در خواب دلالت بر باد دارد، مخصوصاً اگر آتش در آن باشد یا آب آن داغ باشد، زیرا خداوند سبحان در کتاب خود آنچه را که بر امت های عذاب خود با باران نازل کرده، بیان کرده است. حضرت حق تعالی فرمود:و بر آنان باريديم، چنان كه باران بيم دهندگان بود
 • شاید باران در خواب، بیانگر نزاع و خونی است که ریخته می شود، به ویژه اگر آب آن خون باشد.
 • و ممکن است دلالت بر مرض و امراض و آبله و البرسم باشد اگر در وقت خود نباشد، در حالی که ضرر آن به دلیل سردی و حسن آن است.
 • هر چه برای زمین و نباتات آن مضر است برای بدن کسانی که از آن آفریده شده و در آن رشد کرده اند نیز مضر است، پس اگر باران مخصوصاً در خانه یا روستا یا محل ناشناخته باشد چطور؟

 • و چه بسا دلالت بر آنچه بر حاكم بلا و عذاب نازل شده بود، از قبيل قرض و دستور، به ويژه اگر باران با مار بود، و ديگر شواهد عذاب.یا از باران آسیب دیدی
 • و هر که در کشور باران عمومی ببیند، اگر مردم در تنگنا باشند، بارورند و قیمتشان ارزان است، یا با باران چنان که دید – یا با کشتی هایی که آذوقه می دهند، و اگر در ظلم و عذاب باشند. مرض از آنها برطرف می شود اگر باران در آن وقت سودمند باشد و اگر مضر باشد یا سنگ یا آتشی در آن باشد که در آن چه هستند و فراوانی با آنها بر حسب قوت و ضعف زیاد شود. باران، اگر رشوه است، امر به آنچه نشان می دهد سبک است
 • و هر کس خود را در باران ببیند یا از آن زیر سقف یا دیواری محصور باشد، ضرری به او وارد می شود – و ضرری – و یا به قدر آنچه از باران به او رسیده است، آسیب می بیند. یا اگر مریض باشد یا وقتش فرا رسیده باشد یا آن مکان در جای او باشد ضربه ای به او می رسد.
 • بارانی که در زیر دیوار حرام است، یا از کار یا مسافرت برای او تعطیل است، یا به دلیل بیماری، یا دلیل فقر، و یا به قدر توانایی در زندان به سر می برد.
 • در هر یک از آنها از جایی که خود را در آن دیده است و از افزایش بینایی در بیداری استنباط می شود، جز اینکه در باران از نجاست شسته یا برای نماز از آن پاک شده یا با صد شسته شده است. وجوه تا بینایی او اصلاح شود یا با نجاستی که در بدن یا لباسش بود شسته شود، فقیر بود، خداوند او را توانگر کرد و اگر به سلطان یا امثال او امید داشت، کارش را می کرد. و او آنچه را که نیاز داشت به او اجازه داد.
 • هر بارانی که پسندیده باشد ستوده است و هر بارانی که ناپسند باشد منفور است.
 • ابن سیرین گفت:

  «در کتاب خداوند متعال از باران لذتی نیست.و بر آنها باران باریدیمو حق تعالی فرمود:و بر آنها باران باریدیم سنگ ها”و اگر باران نامیده نشود، به قول خدای تعالی مایه آرامش مردم است.و از آسمان آب پر بركت نازل كرديم

  و بعضى گفتند: باران بر قافله شتران دلالت مى كند، همچنان كه قافله شتران دلالت بر باران دارد و باران عمومى باران است و رزق و روزى از آن جا كه حساب نمى شود و تلفظ باران و آب نزول و آنچه که نیست در تفسیر صحیح تر از تلفظ باران است

  همچنین تعابیر بیشتری را در: تعبیر خواب ابن سیرین بیاموزید

  باران در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر باران در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا