تعبیر سیارات در خواب

سیارات در خواب

تعبیر افلاک در خواب بر حسب حالتش متفاوت است اگر روشن باشد تعبیری دارد یا تاریک باشد تعبیر دیگری دارد و در مورد سیارات با نام آنها نیز معانی مختلفی دارند محقق ابن سیرین می گوید ممکن است دلالت بر شادی و لذت یا تولد ابن شریف و چیزهای دیگری باشد که تا آخر سطور با آنها آشنا می شویم این مقاله.

اطلاعات مورد علاقه شما

منظومه شمسی شامل هشت سیاره است که در مسیر خود به دور خورشید می چرخند و آرایش آنها از نزدیکترین به دورترین آنها عبارتند از: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون… تعداد کهکشانها برای انسان ناشناخته است. و کهکشانی که سیاره زمین به آن تعلق دارد “کهکشان راه شیری” نامیده می شود.

سیارات در خواب اثر ابن سیرین:

 • محقق ابن سیرین می گوید هر که ببیند سیاره ای گرفته است فرزند بزرگواری به او می دهند.
 • و هر کس ببیند سهیل بر او برخاست، تا آخر عمر به پشت می زند.
 • هر که سیاره ای سوار شود قدرت و اقتدار و نیکی و منفعت و رهبری پیدا می کند و بعضی از آنان می گویند که هر که ببیند سیارات از آسمان رفتند پولش رفت اگر غنی باشد و اگر فقیر باشد. او می میرد
 • و هر که سیاره ای را در بستر خود ببیند، یاد می شود و از همتایان خود پیشی می گیرد و یا به مرد بزرگواری خدمت می کند.
 • هر که سیارات را جمع و روشن ببیند، دلالت بر آن دارد که در سفر خیر به دست می آورد، و اگر در سفر باشد، با شادی به خانواده خود باز می گردد، و بعضی از آنان می گویند هر که سیارات را زیر سقف ببیند، نشانه بدی است. و دلالت بر خراب شدن خانه صاحب خانه و دلالت بر مرگ صاحب خانه دارد
 • هر که سیاره را از آسمان پراکنده ببیند مرگ پادشاهان است یا جنگی که در آن گروهی از سربازان هلاک می شوند.
 • و هر که ببیند نجوم با او می چرخد ​​یا حرکت می کند، سفر کند و خانه به خانه حرکت کند و حالش تغییر کند.
 • و اما کسی که تبدیل به یکی از ستارگانی می شود که او را هدایت می کند، پس مردم در امور، مدیریت و نظر او به او نیاز دارند.
 • تعبیر پلیاد در خواب که گروهی از سیارات در آغوش گرفته اند:

 • چلچراغ در خواب مردی است استوار که امور را در آینده می بیند، اگر صبح شد، اوایل تابستان است.
 • اگر دلالت بر فساد دین داشت کشیش است و اگر دلالت بر تجارت داشت می شود.
 • هر که ببیند چلچراغ افتاد، مردن چهارپایان و از بین رفتن میوه هاست، و چلچراغ از خاک گرفته شده است، و گفته اند که به خاطر نامش (و پنجم) ماشین، دلالت بر مرگ دارد.
 • کیوان پادشاه عذاب اوست
 • مشتری پادشاه است
 • مریخ، پادشاه جنگ او
 • در مورد زهره، همسر پادشاه است
 • و سیاره تیر کاتب پادشاه است و سهیل باجگیر است و چنین شد.
 • و اما مسخ و عبادت شاعرانه به جای خداوند متعال و تعبیر آن باطل است.
 • و دختران تابوت عالم بزرگوار، زیرا از ستارگانی هستند که در تاریکی های خشکی و دریا هدایتشان می کنند.
 • در مقاله تعبیر خواب ابن سیرین بیشتر بدانید

  سیارات در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر چلچراغ در خواب تعبیر سیارات در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا