تعبیر دیدن ستارگان در خواب از ابن سیرین، دلالت بر خیر بزرگی دارد.

ستاره ها در خواب

دیدن ستارگان در واقعیت باعث شادی روح می شود، همانطور که بسیاری از مردم دوست دارند به آنها نگاه کنند، و در بیشتر مواقع ستارگان در خواب نیز همینطور هستند، همانطور که نشان دهنده خوبی هستند، بنابراین برخی از آنها زنانه هستند و برخی دیگر. مذکر هستند و هر کدام از آنها جنسیت خود را از دنیای انسان نشان می دهد و بسیاری از تعابیر دیگر که در این مقاله با هم آنها را می شناسیم…

تعبیر ستارگان در خواب

 • زیرا آنها بر عالم مردم دلالت می کنند و مذکر مرد و مؤنث زن هستند و استخوان های آنها نجیب ترین مردم و عموماً خردسالان پسر یا کنیز است.
 • و ستارگان هدایت در میان آنان، اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علما و فقها هستند به خاطر گفتار او علیه السلام: اصحاب من مانند آنانند. ستارگانی که به جای خدا پرستش می شوند و با خلقت خلقت خدا وسوسه می شوند و آنچه در اخبار آمده این است که مانند گذر شاعرانه دگرگون شده اند، زهره و سهیل مردان و زنانی هستند که هیچ خیری در دین و آیین خود ندارند. شرایط
 • اگر بیننده سلطان بود، ستاره ها او و شاگردانش را به خدمت گرفتند
 • و اگر بیننده زن باشد، عروس، ستارگان مردند و اگر داماد باشند، ستارگان همسران او هستند.
 • هر کس ببیند که دو قمر در آسمان با هر یک از آنها ستارگان می جنگند، این نزاع یا جنگ دو پادشاه و دو وزیر یا دو مرد بزرگ است که اکثریت آنها به فرمان او در افق و جایگاه او در افق شکست می خورد. آسمان و او از زمین به پادشاه آن اضافه می شود.
 • همچنین اگر ببیند که دو ستاره با ستارگان جنگیدند، هر کدام از آنها پیروی می کند و اگر ستاره ای با آنها نباشد و آن را در ملک یا خانه خود ببیند و دو زن یا شریک داشته باشد، فرق می کند. آنها با زبان و با دست هستند برادرش یا با مرد شریف هم جنسش و این ممکن است در غلام نشان دهنده نزاع فروشنده و خریدارش باشد و این دعوا نشان دهد که زن آن را بد بیند. دو پسرش یا بین دو دخترش یا بین پدر و مادرش و شوهرش یا بین شوهرش و پسرش اگر یکی از دو ستاره از دیگری بزرگتر باشد.
 • ستارگانی که بر زمین یا دریا می‌افتند، یا ستارگانی که در آتش می‌سوزند، یا پرندگانی که آنها را می‌گیرند، این نشانه مرگی است که در میان مردم اتفاق می‌افتد، یا کشته شدن تعداد زیادی و اندک.
 • تعبیر دیدن ستارگان در خواب یک موقعیت خاص است

 • و هر که ببیند ستارگان بر او یا بر سرش فرود آید، اگر مریض باشد می میرد و اگر بدهکار نجومی باشد یا بنده روحانی باشد و ستارگانش بریزند، از او طلب می کنند. آنچه او مدیون است
 • اگر کسى بدنش را با ستارگان یا سرش برگرداند، اگر ستارگان براى او بر مردم به صورت ستاره باشد، به او مى رسند و براى او جمع مى شوند، و همین طور اگر آنها را از زمین یا از آسمان بر مى داشت. ، به او نزدیک خواهند شد.
 • و هر کس ببیند که او پادشاه ستارگان در دامان اوست و آنها را در آسمان نگه می دارد یا در هوا اداره می کند، گویا صاحبان قدرت به او رسیده اند و او فرمانروا است. بر مردم، قاضی یا مفتی، و اگر ضعیفتر از آن باشد، شاید به دنبال علم ستارگان است.
 • اگر ستاره بر غائب بیفتد نزد او می آید و اگر بر زن حامله بیفتد پسری می آورد که ذکر و بزرگوار است مگر اینکه از ستارگان مؤنث باشد. مانند دختران تابوت، شاعران و زهره.
 • در مورد دیدن سیارات در روز، این دلیل بر رسوایی ها و شهرت ها، حوادث بزرگ، مصیبت ها و فجایع است، با توجه به بزرگی دید، عمومیت، ویژگی آن، و فراوانی ستارگان، یا کمیاب بودن آنها.
 • و هر که ببیند ستارگان در خانه خود جمع شده و دارای نور و درخشندگی است، شادی و سرور او را می زند و بزرگان مردم برای لذت با او گرد می آیند و از آسمان از پادشاه چیزی می دزدد که دارد. خطر می کند و یک مرد شریف را از دست می دهد
 • و هر کس ببیند که به ستاره تبدیل شده است، او را گرامی و بلند می کنند
 • درباره خواب بیشتر بدانید در: تعبیر خواب ابن سیرین

  ستارگان در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر دیدن ستاره در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا