تعبیر بازی در خواب ابن سیرین

بازی در رویا

به گفته محقق ابن سیرین، بازی در خواب بیانگر چیزی است که منفور است یا گاهی آن را نشانه باطل می دانند، اما در عین حال ممکن است برخی از بازی ها نشان دهنده بلندی و بلندی باشد… که در این مقاله به تفصیل به آن می پردازیم.

تعبیر بازی در خواب

 • بازی با شطرنج و تاس و پاشنه و مهره مکروه و مناقشه است، اما گفتیم که بازی با همه چیز به خاطر کلام حق تعالی مکروه است. یا از اهالی روستاها با تنبیه ما صبح در حال بازی به سراغشان بیاییم
 • و هر که ببیند با آن بازی می کند، دشمن دینی دارد
 • و هر کس شطرنج را در مقامی ببیند که با آن بازی نکند، مردانی منزوی است، و اما مقامی و با آن بازی کند، آن مرد حاکم است.
 • می گفتند که بازی شطرنج به دنبال دعوا یا نزاع است
 • در مورد بازی با تاس نیز اختلاف نظر وجود داشت، پس گفته شد که این کار به معصیت است، و گفته شده است که تجارت معصیت است و بازی با آن در اصل دلالت بر دعوا دارد. در ظلم به خاطر نهی آن و پیروزی از آن پیروز خواهد بود.
 • و بازی با پاشنه شغلی باطل است و گفته شد دلیل خوبی است
 • و قمار شورش و درگیری است
 • و شمشیر بازی را به حالت نسبت می دادند پس مهارت در آن است و اگر به گفتار نسبت می دادند فصاحت او بود و اگر به پسر نسبت می دادند عجب او بود.
 • می گفتند بازی با توپ دعوا است، زیرا هر که با آن بازی کند، هر وقت توپ را بگیرد، با آن به زمین می زند.
 • و بازی با پاشنه و بازی با آجیل، اگر حرکت کند و جغجغه کند، اختلاف و نزاع است، و اگر حرکت نکند و صدا نداشته باشد، مالی بر او حرام است.
 • بازی با توپ نزاع است و بازی با تاس و شطرنج و گردو و مانند اینها نشان دهنده باطل و فرو رفتن در باطل و نزاع و دشمنی است.
 • به اطلاعات دیگری که ممکن است در سطرهای بعدی برای شما جالب باشد توجه کنید….

  آیا بازی در اسلام حرام است؟

  مبحث اول: بازی هایی که به جهاد فی سبیل الله کمک می کند، چه جهاد با دست (مبارزه) و چه جهاد با زبان (علم) مانند شنا، تیراندازی، اسب سواری و بازی های توسعه ظرفیت ها و شرعی. دانش علمی و آنچه با مشروعیت مرتبط است.

  این بازیها پسندیده است و بازیکن در صورت حسن نیت در برابر آنها ثواب می گیرد و صلوات الله علیه می فرماید: به فرزندان عدنان تیر بزنید که پدرتان تیرانداز بود. در پرتاب آن چیزی که معنی آن بود سنجیده می شود.

  در مورد بازی هایی که شامل چیزهای ممنوعه می شود، مانند بازی هایی که شامل مجسمه ها یا تصاویر موجودات جاندار است، یا همراه با موسیقی است، یا بازی هایی که افراد ادعا می کنند منجر به نزاع و درگیری و افتادن در گفتار و اعمال غیراخلاقی می شود، اینها شامل این موارد می شود. آنچه حرام است، زیرا حرام با آنها همراه است یا بهانه ای برای آن است.

  بازی‌هایی که شامل هیچ حرامی نمی‌شود و معمولاً منجر به آن نمی‌شود، مانند بازی‌هایی که بیشتر آن‌ها را تماشا می‌کنیم، مانند فوتبال، والیبال، تنیس روی میز و غیره که با محدودیت‌های زیر مجاز است:

 • شرط اول: عاری از قمار باشد که شرط بندی بین بازیکنان است.
 • شرط دوم: مانعی برای ذکر خدا و نماز و اطاعت واجب مانند تکریم پدر و مادر نباشد.
 • شرط سوم: زمان زیادی از بازیکن را نمی گیرد و همچنین تمام وقت او را می گیرد یا با آن در بین مردم شناخته می شود یا شغل او می باشد. زیرا می ترسد که صاحب آن به قول او ـ رضی الله عنه ـ صدق کند: (آنان که دین خود را سرگرمی و بازی گرفتند و فریب زندگی دنیا را خوردند، پس امروز می کنیم. فراموششون کن)
 • همچنین بدانید: تعبیر خواب ابن سیرین

  تعبیر بازی در خواب تعبیر بازی در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا