تعبیر آواز در خواب ابن سیرین

آواز در خواب از ابن سیرین

آواز خواندن ابن سیرین در خواب ممکن است بیانگر خوبی باشد و اگر بد باشد بیانگر بدی زندگی است، اما آواز خواندن به تفصیل بیانگر چیست و خواننده نماد چیست؟ این چیزی است که در خطوط این مقاله با آن آشنا خواهیم شد.

تعبیر آواز در خواب ابن سیرین:

 • آواز در خواب از ابن سیریناگر خوب باشد نشان دهنده تجارت سودآور و اگر خوب نباشد نشان دهنده تجارت زیانده است.
 • بعضی گفتند خواننده در خواب عالم یا عاقل یا مرد است و آواز خواندن در بازار برای ثروتمندان رسوا و زشت است و برای فقیر عقلش از بین می رود.
 • و هر که ببیند در آن جائی می خوانند، دروغی است که بین عزیزان و مکر حسودی باطل فرق می کند، زیرا اولی – هر که سرود و ناله کرد بر شیطان، لعنت خدا بر او باد.
 • و هر کس در خواب ببیند که با آهنگ خوب و بلند شعر می سراید، این برای اهل آواز و نغمه و همه کسانی که از آن ها هستند خوب است و اگر در خواب ببیند که آهنگ های بد می خواند، بیانگر بیکاری و بیکاری است. فقر.
 • و هر کس در خواب ببیند که در گل و لای راه می رود و آواز می خواند، پس این خوب است، مخصوصاً برای کسانی که قبلاً چاپستیک می فروختند و در حمام آواز می خواندند – کلمات مبهم.
 • و گفته شد که آواز در اصل حکایت از غوغا و نزاع دارد و اما رقص، اضطراب و مصیبت آزاردهنده است و رقص مریض حکایت از طول مدت بیماری او دارد.
 • می گفتند رقص بینوایان دوام نیاورد و رقص زنان رسوایی به پا کرد.
 • رقصیدن در خواب

 • و اما رقص غلام، دلالت بر ضرب و شتم دارد
 • در مورد رقص زندانی، این دلیل بر نجات از زندان و انحلال آن از غل و زنجیر است، به دلیل انحلال بدن رقصنده و سبکی آن.
 • در مورد رقص پسر همانطور که دلالت بر کر و لال بودن پسر دارد و اگر چیزی بخواهد با دست به آن اشاره می کند و به صورت رقص است.
 • یارقص کسی که در دریا راه می‌رود، بد است و نشانگر شدتی است که در آن می‌افتد.
 • ماشین های درام در خواب

 • و هر کس ببیند که از کاباره ها به در امام می زند و چیزی از فلوت و رقص، مانند عود و تنبور و سنج می زند، اگر صلاحیت آن را داشته باشد، امر و اختیار می گیرد، وگرنه. سخن را جعل می کند و فلوت امری است.
 • و هر کس ببیند که بوق می‌زند و انگشتانش را بر سوراخ ابوا می‌گذارد، قرآن و معانی آن را یاد می‌گیرد و خوب می‌خواند.
 • و گفته شداگر مریضی را ببیند که گویی بوق می‌زند، می‌میرد و سنج از ابتدا نشان‌دهنده بهره‌مندی از زندگی دنیاست و زدن آن مایه افتخار در دنیاست.
 • صدای طبل صدایی باطل است و اگر همراه با فریاد پیپ و رقص باشد این مصیبت است و نوازنده بیهوده است و به بطالت خود افتخار می کند.
 • و طبل مرد سیلی خورده است پس هر که ببیند طبل شده سیلی می شود و طبل زن زن عیب آور است و از گفتار او بدش می آید چون برهنه و رسوا است.
 • طبل زنان تجارت باطل و سود ناچیز و زشتی بسیار است و کوبیدن تنبور برای هر که با او باشد اضطراب و اندوه و بدبختی و شهوت است و همه آداب عروسی برای مردم بلای جان است. خانه
 • همچنین بدانید: تعبیر خواب ابن سیرین

  آواز در خواب آواز در خواب از ابن سیرین تعبیر آواز در خواب از ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا