چشم در خواب: «هر بیماری در چشم، بیانگر نگرانی است که انسان را تحت تأثیر قرار می دهد».

چشم در خواب

تعبیر چشم در خواب و امراض چشم در خواب بیانگر حالاتی است که در زندگی انسان را مبتلا می کند که برخی از آنها به معنای کم شدن دین شخص است.جلال الدین رومی گوید: موی چشم مانند است. یک کوه بزرگ..!!

بیایید در بین خطوط این مقاله، تعبیر وضعیت چشم در خواب را از تعبیر خواب ابن سیرین بیاموزیم.

چشم در خواب

 • هر کس ببیند که چشمش کور شده، از چیزی که چشمش تشخیص می دهد، بر او اثر می گذارد.
 • می گفتند هر که بیند کور است اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و نابینایی بیانگر فراموشی قرآن است زیرا خدای تعالی فرمود: پروردگارا چرا برخیزیدی. من کور؟»
 • اگر ببیند که شخصی او را کور کرده، گمراهش می کند و از نظر خود دور می کند
 • و ديدن كافر نابينا نشان دهنده زيانى است كه به او مى رسد و يا مضطرب مى شوند
 • و اگر خود را نابینا ببیند که در جامه نو پیچیده است، می میرد
 • و اگر نابینا ببیند که مردی او را شفا داده، می بیند، او را به آنچه در آن است که فوایدی دارد و انگیزه توبه دارد، راهنمایی می کند، چه بسا دید نابینا بر بی حالی مرد دلالت دارد.
 • و روایت شده است که مردی نزد جعفر صادق رضی الله عنه آمد و گفت: دیدم چشمانم سفید شده است، گفت: از کمبود مالیت گرفتار می شوی، چیزی را که به آن امید داری از دست می دهی و اگر برخی از نزدیکانش از او غایب باشند، اگر غایب در حال نابینایی آمده باشد، بیننده خواب می میرد زیرا بینایی او نشان می دهد که ملاقات کننده نابینا است. سپیدی و غیر آن بیانگر غم و اندوهی است که بر بیننده خواب می آید و بر آن شکیبا می شود به روایت یعقوب علیه السلام.

  بیماری چشم در خواب:

 • و اما چشم پزشکی، دلیل بر روی گردانی شخص از حق و وقوع فساد در دین او بر حسب چشم چشم است، زیرا دلالت بر نابینایی دارد و خداوند متعال می فرماید: «چون چشم ها نابینا نیستند، بلکه چشم ها کور می شوند. دلهایی که در سینه هاست کور است.»
 • گفته اند چشم پزشکی دلیلی بر ثروتمند شدن صاحب آن است و اگر چشم چشم به هیچ وجه از بینایی او کم نکند در دینش به چیزی که از آن بی گناه است نسبت داده می شود و برای آن ثواب دارد.
 • هر کم شدن بینایی، کاهش دین است
 • همین طور اگر ببیند که چشمش را معالجه می کند، دین خود را اصلاح می کند و اگر ببیند که سرمه پوشیده است، اگر وجدانش در سرمه است تا بینایی اش را اصلاح کند، دینش را به نیکی بیعت می کند. اگر وجدان او برای زینت است، در دینش چیزی می آید که او را به آن زینت دهد.
 • اگر ببیند که بینایی او کمتر از آن چیزی است که مردم درباره او می پندارند و ببیند که ضعیف و خسته شده است و مردم از آن خبر ندارند، راز او در دین اوست نه آشکار بودنش.
 • و اگر ببیند که بینایی او از آنچه مردم می پندارند تیزتر و قویتر است، رازش بهتر از آشکار بودنش است.
 • اگر در بدنش چشم‌های زیادی ببیند، این افزایش دین است و اگر در قلبش چشم‌هایی ببیند که با آن ببیند، در دینش صالح است.
 • گفته شد حسن چشم و مفاسد آن در آنچه که چشم به پول و فرزند و علم یا سلامت بدن نزدیک می کند.
 • در مورد یک چشم اگر مردی که پوشیده است ببیند که یک چشم است، نشان می دهد که او به شهادت او ایمان دارد و اگر بیننده خواب، فاسقی باشد، نصف بدهی خود را از دست می دهد. یا مرتکب گناه کبیره شود یا دچار ناراحتی یا بیماری شود که از آن به مرگ نزدیک شود و ممکن است در خود یا یکی از دستان خود یا در زن یا برادر یا شریک زندگی خود مبتلا شود و یا قطع فیض از او باشد. به خدای تعالی می فرماید: «آیا ما به او دو چشم و زبان و دو لب ندادیم؟» پس اگر چشم رفت، نعمت برطرف می شود.
 • و هر کس ببیند که آب سیاه در چشمش نازل شده و چیزی ندیده است، بینایی او حیا را نشان می دهد، زیرا چشم محل حیا است.
 • چشم در خواب تعبیر چشم در خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا