دندان در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر دندان در خواب ممکن است با توجه به تفاوت بینایی متفاوت باشد.در این مطلب از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین با تعبیر دندان در خواب آشنا می شوید.

تعبیر دندان در خواب:

 • و اما دندانها در خواب، اهل خانه مرد هستند، پس بالاها مردان اهل خانه و پایین زنان هستند.
 • سگ سگ صاحب خانه اش و دوم راست پدر است و دوم چپ عمو.
 • دندان آسیاب؛ پدربزرگ و مادربزرگ، پسران جوان، پایین سمت راست، مادر، و چپ، خاله.
 • نیش تحتانی؛ بانوی خانواده او و دندان های پره پایین، دختران دایی و عمه مادری و دندان های آسیاب پایینی هستند که از خانواده زن و دختر کوچک مرد دورترند.
 • حرکت برخی از دندان ها دلیل بر آنچه که تعبیر او در بیماری و سقوط و زیان اوست، دلیل بر مرگ او یا غیبت او، غیبت کسی است که به سوی او باز نمی گردد.
 • پچ پچ کردن دلیل بر مجادله اهل بیت اگر در دندان هایش سنگ بیند عیب اهل بیتش است که به آن برگردد.
 • دندان های بدبو زشتی مداحی اهل بیت، خستگی دندان ها، ضعف حال اهل بیت و پاک شدن دندان ها از جرم، حکایت از صرف هزینه در رفع غم و اندوه آنان دارد.
 • سفیدی دندان ها بلندی و زیبایی آن برای اهل خانه ازدیاد قدرت و پول و اعتبار است، اگر ببیند که با موهای زنش مانند آن روییده است، اهل خانه اش زیاد می شود، اگر با آن رویید. به او آسیب خواهد رساند
 • اگر دید گویی که دندان هایش را درآورده است، دید او نشان می دهد که پیوندهای خویشاوندی خود را قطع خواهد کرد یا پول خود را برخلاف میل خود خرج خواهد کرد.
 • اگر دید گویی با زبانش دندان قروچه می کرد، با حرف هایش کار خانواده اش خراب شد.
 • اگر دید گویا دندان هایش از طلا باشد، اگر از اهل علم و گفتار باشد، بینایی او ستوده می شود وگرنه ستوده نمی شود، زیرا دلالت بر بیماری یا آتش سوزی در افراد غیر دانا دارد.
 • اگر دید گویا از نقره ساخته شده اند که حکایت از ضرر و زیان دارد و اگر آنها را از جنس شیشه یا چوب ببیند حکایت از مرگ می کنند.
 • گفته شد کی دید
 • دندانهای بالایش در دستش افتاد، پس او برایش چنین می شود، و اگر ببیند که در دامانش می افتند، فرزند خداست که می فرماید: «وَ تَقَلُواً لَهُمْ فِی گهواره»، یعنی: سنگ اگر ببیند که بر زمین افتادند، مرگ است.

 • اگر در خواب ببیند که افتاده را از دندان گرفته و دفن نکرده است، به جای کسی که مانند اوست از نظر شفقت و نصیحت سود می برد، تعبیر همه اعضا اگر آفتی به او برخورد کند همینطور است. آنها را دفن نمی کند.
 • اگر دیدگویا دندان هایی در دلش روییدند که حکایت از مرگ او دارد و گفته می شود افتادن دندان حکایت از مانعی دارد که او را در خواسته اش باز دارد و گفته اند دلیل بر ادای دین است.
 • اگر دید چنانکه همه دندان هایش درآید و در آستین یا دامن خود گرفت، عمری طولانی خواهد داشت تا دندان هایش بریزد و بر تعداد خانواده اش افزوده شود.
 • اگر دید گويي تمام دندانهايش از ديدگانش افتاد و ناپديد شد، زيرا اهل بيتش پيش از او مي ميرند و شايد اين مرگ هم سن و سالان او باشد.
 • در تعبیر دندان در خواب اگر دید

 • مثل اینکه مردم آن را با دندان های آسیاب خود می مالند یا گاز می گیرند، زیرا ممکن است مردم فروتن باشند و متواضع نباشند، می گویند دهان را در جایگاه خانه قرار داد و دندان را در موقعیت ساکنان، پس هر چه در سمت راست بود نشان دهنده نرها و آنچه در سمت چپ بود نشان دهنده زن بودن در همه مردم است به جز تعداد کمی از آنها.
 • گفت کیست اگر ببیند دندانش شکسته کم کم قرضش را می پردازد و اگر دندانش بدون درد بیفتد، نشان از باطل شدن عملش است.
 • با توجه به سالم و آزاده و مسافر وقتی تمام دندان هایشان افتاد نشان دهنده بیماری طولانی و افتادن در راه است بدون اینکه بمیرند و آن هم به این دلیل است که انسان بدون دندان غذای مقوی به دست نمی آورد، اما از سوپ و آب میوه استفاده می کند. اما نمی میرند چون میت دندان از دست نمی دهد و چیزی که در معرض مرده قرار نمی گیرد به مریض وفادار است و به همین دلیل در بیماران محمود شد هر چند تمام دندان هایشان بیفتد نشان می دهد. سرعت فرار آنها از بیماری
 • در مورد بازرگانان و مسافران، این نشانگر سبکی بارشان است، مخصوصاً اگر ببیند که آن دندان‌ها حرکت می‌کند، و اگر ببیند که دندان‌هایش دراز شده و استخوانش زیاد شده است، بیانگر مجادله و ستیز در خانه‌ای است.
 • و اون کی بود دندان هایش سیاه و خورده و کج است و اگر بیند که می افتد از هر مصیبت نجات می یابد و اگر ببیند که در حالی که دست یا ریش خود را گرفته و در دامان خود می گیرد، دندان هایش می ریزند، پس این نشان می‌دهد که فرزندانش قطع می‌شوند، پس از او متولد نمی‌شود و آنچه به دنیا می‌آورد باقی نمی‌ماند و تربیت نمی‌شود.
 • دندان در خواب دندان در خواب ابن سیرین تعبیر خواب ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا