تعبیر آینه در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر آینه در خواب به تعبیر خواب اقوال زیادی دارد از جمله برای مرد جوان و مجرد و فرزند و پیر و زن و سلطان و غیره. در این مقاله به تفصیل در مورد همه آنها بیاموزید.

تعبیر آینه در خواب

 • زنی در خواب، پس هر که از مجردان صورت خود را در آن ببیند، با دیگری ازدواج می کند و چهره او را ملاقات می کند، و اگر حامله باشد، مانند آن برای او می آید، خواه بیننده مرد باشد یا مرد. زن
 • ممکن است نشان دهد بر جدایی زن و شوهر تا زمانی که بیننده در خانه او چهره ای غیر از چهره خود ببیند
 • در مورد مسافر این دلیل است برای او در سفر تا زمانی که چهره خود را در سرزمینی غیر از خود و در جایی غیر از سرزمینی که در آن است ببیند و به قصد بیننده در آن پراکنده شد و توصیف او و امیدهای او
 • ممکن است نشان دهد آینه او بر دل اوست و زنگار بر آن ندید، این گناه بود و پوشاندن دلش در آینه نقره ای موجب منفور او شد و نگاه به آینه حاکم او را منزوی کرد. از اختیار خود و همتای خود را به جای خود دید و چه بسا از همسرش جدا شد و همتای او را بر او گذاشت
 • و گفته شد آینه، مردانگی و مرتبه مرد به اندازه و عظمت آینه است، اگر چهره خود را در آن بزرگتر ببیند، مرتبه او در آن بالا می رود و اگر چهره در آن نیکو باشد، مردانگی او بهبود می یابد. اگر ریش خود را تاج خاکستری و صاف ببیند، اگر سفید ببیند، فقیر می شود و حیثیتش زیاد می شود و دینش مستحکم می گردد.
 • همچنین با نگاه کردن به یک آینه نقره ای، پرستیژ سقوط می کند
 • دیگری گفتآینه در خواب زن است و اگر عورت زنی را در آینه ببیند عورت به سوی او می آید.
 • و نگاه کردن به آینه صیقلی نگرانی را از بین می برد و در آینه زنگ زده وضعیت بد.
 • و گفته شد که اگر ببیند در آینه نگاه می کند اگر مجرد است ازدواج می کند و اگر غایب بود با او ملاقات می کند و اگر از پشت در آینه نگاه می کند مرتکب می شود. فحشا با همسرش، و اگر فرمانروا باشد، برکنار می‌شود، و محصولش می‌رود، اگر مرد چاق باشد.
 • و اگر زنی در حال حاملگی در آینه نگاه کند، دختری شبیه او به دنیا آورد یا دخترش دختری به دنیا آورد.
 • همچنین اگر پسری ببیند که در آینه نگاه کرده است و پدر و مادرش در حال زایمان هستند، به برادری مانند او و همتای خود می رسد و دختر نیز اگر آن را ببیند به خواهر همتای خود می رسد و همینطور مرد اگر ببیند و حامله باشد پسری شبیه او دارد
 • تعبیر خواب از ابن سیرین تعبیر آینه در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا