تعبیر سفر در خواب

سفر در خواب

تعبیر سفر در خواب آیا همیشه به معنای تغییر از حالتی به حالت دیگر است؟ و کدام یک مورد خوب و کدام یک تغییر به سمت بدتر است؟!: در سطرهای این مقاله با همه این سوالات آشنا می شویم.

تعبیر سفر در خواب

 • سفر در خواب نشان دهنده حرکت از یک مکان به مکان دیگر، حرکت از یک حالت به حالت دیگر و فضا است.
 • رفت و آمد و جابجایی از جایی به جای دیگر، حرکت از حالتی به حالت دیگر مطابق با نام آن دو مکان است.
 • پس کی دید گویا در مسافرت است زمین را جارو می کند و اگر ببیند زمین را جارو می کند در حال سفر است.
 • یا اگر کسی در خواب ببیند که با کف پای مردی روی زمین می پرد، شاید به این دلیل که نمی تواند با او راه برود، بلایی سرش می آید که نیمی از پول او می رود و با بقیه زندگی می کند. در سختی و خستگی
 • یا اگر کسى در خواب ببیند که به سوى مردى مى‏جهد، بر او غلبه مى‏کند و او را مسخر مى‏کند، زیرا جهش نشانگر قوت و نیروى انسان در پاى اوست.
 • اگر دید گویا از زمین پرید تا به آسمان رسید، سفر کرد تا مکه را دید، و اگر دید که پرید تا به میان زمین و آسمان رسید، این مرگ و تشییع جنازه اوست.
 • یا

  بازگشت از مسافرت، حکایت از ابزار حقی دارد که بر او واجب است، و گفته شد به فرموده خداوند متعال، دلالت بر رفع غم و اندوه و رهایی از بلا و کسب فیض دارد.پس به فضل و کرم خدا روی آوردند و هیچ آسیبی به آنها نرسید“وشاید دلالت کنداین خواب به فرموده خداوند متعال بیانگر توبه بیننده از گناهان است:باشد که برگردند«معنای توبه بازگشت از گناه و دویدن بر کوه یا بر دو پا است که به سرعت آنچه او می‌خواهد و رستگاری و ترساننده از او می‌گوید، به قول موسی، همانطور که خداوند متعال به او فرمود. در قرآن { پس چون از تو ترسیدم از تو گریختم } مگر اینکه گریز او از خدای متعال یا از فرشته مرگ باشد که از عذاب خود آگاه است و رسیدن به اهداف و آرزوها و کمالات حکایت از نقص و زوال دارد.

 • و از او به طور تصادفی در آسمان پرواز کرد که نشان می دهد در سفر یا کسب افتخار است و از پرش از جایی به آن حالت از حالتی به حالت دیگر می چرخد ​​و پرش از راه دور سفری طولانی است.
 • در مورد دمپایی های مسافرتی هر که آن را بپوشد مسافرت می‌کند یا کسی که او را در خواب شریک می‌کند سفر می‌کند یا برای لذت‌طلبی سفر می‌کند و آن این است که در خواب در آن راه می‌رود یا امتی که سود می‌برند یا زیر پا می‌گذارند.
 • همچنین بدانید: خواب های ابن سیرین

  سفر در خواب سفر در خواب ابن سیرین تعبیر سفر در خواب

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا