تعبیر زنبور عسل در خواب ابن سیرین

زنبورها در خواب

ابن سیرین در تعبیر زنبور عسل در خواب به طور کلی گفته است که آن عام گاه خیر و معیشت و ولادت نیکو است و در مواقع دیگر ازدواج برای زنان مجرد و نشانه های خیر دیگر.

تعبیر زنبور عسل در خواب

 • زنبورها دیدن او حکایت از رهبری و کسب منفعت دارد و زنبورها حکایت از اهل بیابان و اهل کوشش و تلاش در کسب و تصرف و جمع آوری و تألیف دارند.
 • همچنین ممکن است نشان دهد علما، حقوقدانان و مؤلفان طبقه بندی، زیرا عسل درمان است و زنبورها برای ساختن آن الهام و الهام گرفته اند و در کار خود آموخته اند.
 • شاید نشان داد لشکریان و لشکریان چون شهریار و پیشوای دارد که سنجاقک است و حیوانات و قاطرها دارد و گفته می شد که زنبور انسان خرقه پوش و بارور و سودمند و خطر بزرگ است.
 • هر کس زنبوری را بزند و آنها را بگیرد یا از شکمشان بزند، غنائم و پولی به دست می‌آورد، بدون آذوقه و خستگی.
 • و اگر دید پادشاهی که جای زنبورها را بگیرد آنگاه شهری را برای خود مشخص می کند که سرشار از درآمد مفید است و اگر وارد محصول آن شود از تصرف ولایت منتفع می شود و آن را به دست می آورد و اگر آنها را می کشد. ، سپس آنها را از آن روستا تبعید می کند.
 • و هر کس در خواب ببیند که سوره نحل را خوانده است به او علم داده شود و اگر بیمار باشد شفا یابد.
 • همچنین کندوی عسل در خواب به مرد نشان می دهد که همسرش فقط نر به دنیا می آورد.
 • نیش زنبور در خواب، دلیل بر خیر و برکت و روزی فراوان است، اما حمله زنبور در خواب برای مرد مجرد، نشانه ازدواج اوست.
 • چشم انداز زنبورهای عسل برای زنان مجرد، زیرا برای او نماد ماننا و مانا است.
 • چشم انداز برای زن شوهردار زنبور عسل نشانه خوبی و رزق و روزی فراوان است که به زودی به آن دست خواهد یافت.
 • همچنین تعبیر مگس در خواب:

 • در خواب پرواز می کند مرد ضعیف و چاقو خوار حقیر و خوردنش رزق مکروه یا مال حرام است.
 • و کی دید گویا مگسی وارد شکمش شده است که با پستی و پستی آمیخته می شود و برای زنده نگه داشتن او از پول حرام بهره می برد – و مگس بسیار دشمن زیانباری است.
 • یا مسافر اگر ببیند مگس بر سرش می افتد، می ترسد راه بر او قطع شود و با مال خود برود، زیرا خداوند متعال می فرماید: «و اگر مگس ها چیزی را از آنها غارت کنند، نمی توانند آن را از آن رها کنند. “
 • همچنین اگر مگس از آن بر چیزی بیفتد، یعنی از مال او، دزدان بر او بیمناکند، و گویند هر که مگسی را بکشد آسایش و تن سالم پیدا می کند.
 • همچنین بدانید: تعبیر خواب ابن سیرین

  تعبیر خواب زنبور عسل ابن سیرین تعبیر خواب زنبور عسل در خواب تعبیر خواب زنبور عسل ابن سیرین

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا