شیر در خواب «سلطان قادر مطلق است، و ممکن است یک طاعون یا یک سختی آینده باشد».

شیر در خواب

شیر در خواب ممکن است نشان دهنده سلطان قدرتمندی باشد که می تواند بر دشمنان خود غلبه کند و ممکن است نشان دهنده پریشانی و طاعونی باشد که ممکن است گریبان کشور را بگیرد.

شیر در خواب

همچنین بدانید: تعبیر خواب ابن سیرین

شیر در خواب: سلطانی فاتح و توانا، به دلیل عظمت خطر، شدت جسارت، قساوت شخصیت و قدرت خشمش.

و دلالت بر جنگجو و دزد اختلاس شده و کارگر خائن و صاحب شرط و دشمن درخواست کننده دارد و چه بسا دلالت بر مرگ و سختی کند زیرا بیننده زرد رنگ شده و آسمانش آشفته و بیهوش می شود. و دلالت بر اختلاس شخص ظالم به مردم و دشمن حاكم دارد، اگر پنهاني او را شكار كند و پولش را غارت كند و او را بزند يا بكشد، اگر چه در خواب جانش از دنيا رفته باشد و يا قطع كند. سرش را کنده و آن را کنده، و اما ورود شیر به شهر، طاعون و سختی و قدرت و ظلم یا دشمنی است که برحسب دلیلی که در بیداری و خواب دارد به آنها وارد شود، جز اینکه وارد شهر شود. مسجد و بر منبر برمی‌خیزد، سپس حجت است و به مردم پاداش می‌دهد و از او گرفتاری و ترس می‌گیرد.

و چه کسی بر شیر سوار شد

دست به امری بزرگ و فریب بزرگی زد، یا در مخالفت با حاکم و پلی بر علیه او و فریب او، یا نابهنگام بر دریا سوار می شد، یا در امری رخ می داد که می توانست. سبقت و تأخير نداشته باشد، پس با زياد كردن خواب و برهان آن، عاقبت امر خود را استنباط مي كند، او را سوار كرد در حالي كه تسليم او بود، يا تسليم بود، قدرت او ظالم بود، و هر كه شير گرفت. یا او را با او دید و با او آمیخت، از فرمانروایی وحشت کرد و به او آسیبی نرساند، گوشت شیر ​​به سلطان و پادشاه بزرگ زد و پوست شیر ​​پول دشمن است و سر بریدن یک شیر شاه و سلطان را به دست می آورد

و کی دید

شیران راستگو، پادشاهان نیرومندی پرورش دادند، و آن که شیر او را برانداخت، او را به تب گرفت، زیرا شیر تب دارد – و هر که با شیر در حال مخالفت با او آمیخته شود، از شر دشمن خود در امان خواهد بود. بین آنها دشمنی بر می‌خیزد و دوستی برقرار می‌شود، به قدر احوال او ظلم می‌کند و می‌گفتند شیر دختر پادشاهی است (و روایت شده) مردی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: ، دیدم توله شیری در دست دارم و او را در آغوش می گیرم مردی از شاهزادگان به دنیا آمد و مرد گفت: آری به خدا مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم توله شیری را گرفتم و به خانه‌ام آوردم.

شیر در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر شیر در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا