تعبیر فیل در خواب “متفاوت در تعبیر معنای آن”

فیل در خواب

دانشمندان در تعبیر خواب در تعبیر فیل در خواب اختلاف نظر داشتند، اما در این مقاله تعبیر فیل در خواب را از تعبیر خواب ابن سیرین خواهید یافت.

فیل در خواب

فیل در خواب در تعبیر آن فرق می کند، بعضی از آنها می گویند پادشاه بزرگی است و از جمله کسانی هستند که می گویند مردی ملعون چون از بدشکل هاست.

و این را بگو

مردی نزد ابن سیرین آمد و او گفت: دیدم که بر فیل هستم. برای حاکم اگر تناسب نداشته باشد با نیزه ها ملاقات می کند و پیروز نمی شود، زیرا سوار او هرگز در مکر نیست، پس یاری نمی شود، به فرموده خداوند متعال (آیا ندیدی پروردگارت چگونه است). با اصحاب فیل برخورد کرد} و چه بسا او در آن کشته شد، اگر در روز سوار آن شد، زنش را طلاق داد و به خاطر او بد شد، و هر که ویولا را چرا کرد، برادرش است. پادشاهان عجم، و بر حسب اطاعت او از او اطاعت می کنند.

و هر که ببیند فیلی در دیار خود کشته شده است، پادشاه آن شهر یا مردی از بزرگان آن خواهد مرد.

و کی دید

مثل اینکه فیل در خواب او را تهدید می کند یا او را می خواهد، پس این یک بیماری است و اگر ببیند که آن را زیر خود انداخته و روی او افتاده است، نشان دهنده مرگ بیننده است.فیل صحبت می کند از شاه نیکی می کند و اگر ببیند فیل دوان دنبالش می آید از شاهی ضرر می کند و هر که با خرطوم او را بزند مال او را می زند و بزرگ هم بر هلاکت و دایره دلالت دارد وقتی دین. فرود آمدند، با فیل از پرندگان ابابیل و از سنگهای سجیل به سوی کعبه آمدند، و چه بسا دلالت بر مرگ داشته باشد، و سوار شدن بر آن نشانگر ازدواج برای مجرد یا سوار بر کشتی یا بار باشد، اگر در مسافرت باشد. قدرت را به دست آورد یا توانست پادشاهی را تصاحب کند، جز اینکه در جنگ باشد، سپس شکست خورده و کشته شود.

و هر کس ببیند فیلی از شهری بیرون می‌رود و پادشاه آن مریض است، می‌میرد، وگرنه از آن رهسپار می‌شود و از آن جدا می‌شود، یا کشتی‌ای که در آن بود، سیر می‌کرد، اگر شهر دریایی بود، مگر اینکه ربا، فنا بود. ، یا پریشانی، بنابراین با رفتن با فیل از طرف آنها، از آنها دور می شود

فیل در خواب تعبیر فیل در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا