تعبیر خواب آغوش گرفتن

آغوش در خواب

در این مقاله بهترین تعبیر خواب را که تعبیر ابن سیرین است و تعبیر او از بغل کردن در خواب را خواهید یافت که آمیختگی و محبت و دلیل بر دوستی است.

تعبیر خواب آغوش گرفتن

بغل كردن در خواب : در آغوش گرفتن اختلاط و محبت است و اگر بيند كه او را در آغوش گرفت و سر در دامان او گذاشت سرمايه خود را به او مي دهد و نزد او مي ماند يا قاضي نزد آن سلطان يا قاضي گويد . و اگر سلطان یا قاضی او را بپذیرد از آنها خیر می گیرد و اگر ببیند مردی بین چشمانش می بوسد ازدواج می کند.

و گاز گرفتن مكر است و گويند كراهت است و گويند گزيدگي بيش از حد محبت نسبت به گزيده شده اعم از انسان و غير آن است و اگر باسن خود را بگيرد طمع مي كند. و اگر باسنش را نیشگون بگیرد به همسرش خیانت می کند و اگر شکمش را نیشگون بگیرد به پول بیت المال خود حرص می زند و اگر در دستش نیشگون بگیرد به پول برادرانش طمع می کند. ، نیکو است و هر چه برای فروشنده خوب است برای خریدار خوب است و نور در تفسیر هدایت است و تاریکی گمراهی است و راه تاریک ضلالت و ناراستی از راه است و خرابی از مکان ها گمراهی است. زیرا هر که ببیند در آن است اگر صاحب دنیا باشد

و هر کس ببیند که ساختمانی سقوط کرده و خراب شده است، این مصیبت است که بر اهل آن مکان می‌رسد و قلعه، مصونیت دین است برای هر که ببیند در آن است، و هر که کار خود را برای او جمع کند و توانمند شود. با دنیا، پس او در شرف ناپدید شدن است و وضعیت تغییر کرده است، زیرا همه چیز، اگر تکمیل شود، حذف خواهد شد.

و هر کس در خواب ببیند که دهانش از آب پر می شود تا جایی که در آن نماند، این رزق او است.

و هر که خانه آهنین و لباس و ساق یا پاره ای از اعضایش را ببیند، نشانگر طول عمر و رشد اوست.

تعبیر خواب در آغوش گرفتن ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا