تعبیر سوزن در خواب از دایره المعارف خواب ابن سیرین

سوزن در خواب

سوزن در خواب بیانگر زن یا مرد است و دارای جاهای خوب و جاهایی است که نشان دهنده بدی است که از طریق سطرهای این مقاله با همه اینها آشنا خواهید شد…..

و اما سوزن، بر زن و کنیز است که او را سوراخ کرده و نخ را به نشانه آمیزش در آن فرو کنند، و فرو بردن چیزی غیر از نخ در آن، هشداری است به فرموده خداوند متعال: {و خواهند کرد. وارد بهشت ​​نشوید تا شتر در زهر خود وارد شود.

و سوزن مردی مرکب یا زن مرکب است و اگر ببیند که سوزن می خورد، راز خود را به کسی که او را آزار می دهد، بازگو کند و اگر ببیند که سوزن به انسان می زند. ، سپس به او چاقو می زند و در او می افتد که از او قوی تر است.

سوزن در خواب

این را بگو

مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم که پنج سوزن بدون سوراخ به من داده اند. اطفال و سوزن سوراخ شده فرزند ناقص است و به قول خود اولاد دارد و همینطور اگر دو یا سه یا چهار نفر بودند نخی از آنها نبود زیرا تصدیق پیوند به صیغه نزدیکتر است. فرمان صاحبش را و ابلاغ کرد که به آنچه دوخت و چند سوزن که با آن کار کرد و دوخت بهتر از بسیاری است که با آنها کار نمی کند و سریعتر تصدیق می کند، امور او شفا می یابد. هر چه از كارهايش برايش جمع مي شود و آشتي مي كند اگر بيند كه سوزني كه با آن مي دوزد يا نخي در آن پاره شده يا سوراخ شده كارش متفرق مي شود و همين طور می بیند که از او گرفته شده یا سوزانده شده، اگر گم شود یا دزدیده شود، بر پراکندگی آن نظارت می کند، سپس شفا می دهد.

خیاط در خواب: اگر با آن لباس مردم را بدوزد، مردی است که آنان را نصیحت می کند یا میان آنان آشتی می خواهد، زیرا پند و اندرز در زبان عرب نخ و سوزن پند و اندرز است. خیاط کسى که غیبت کند یا از گنهکارى استغفار کند در صورتى که قرائتش صحیح و کامل باشد وگرنه عذر کاذب مى خواهد و از پیروانش توبه مى کند و از صاحب ظلم جدا نمى شود و از او مى گویند غیبت کننده دارد. تجاوز کرد و هر که توبه کرد توبه کرده است.

همچنین بدانید: خواب های ابن سیرین

سوزن در خواب تعبیر سوزن در خواب تعبیر سوزن در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا