طاووس در خواب و تعبیر دیدن طاووس در خواب

تعبیر طاووس در خواب چیست؟ معنی دیدن طاووس در خانه، خیابان یا محل کار چیست؟ تعبیر دیدن تخم مرغ طاووس در خواب و تعبیر پرهای طاووس در خواب چیست؟ ما پاسخ دیدن طاووس در خواب را به صورت کامل و دقیق به شما پیشنهاد می کنیم

طاووس همیشه مظهر غرور، تکبر و غرور به خود بوده است و در سطور بعدی خواهیم دید که معنای طاووس در خواب دور از ذهن نخواهد بود. تعبیر موارد دیدن طاووس در خوابو تعبیر دیدن طاووس در حال خوردن و ذبح طاووس در خواب، خواب تخم طاووس، معنی دیدن طاووس جوان و موارد دیگر دیدن طاووس در خواب.

به تعبیر ابن سیرین طاووس در خواب دلالت بر زیبایی و زیبایی در زن و مرد دارد و طاووس در خواب پادشاه عجم است، چنانکه طاووس در خواب به افرادی اشاره دارد که به سبکی سایه و عشق به تفریح ​​متمایز می شوند.زیبا و ثروتمند اما بدبخت .

تعبیر خواب در وب سایت شیرین خود می گوید درباره دیدن طاووس در خواب دلالت بر غرور و غرور دارد و یا طاووس به ویژه در زمان جنگ دلالت بر غرور و غرور دارد و دیدن طاووس بیانگر پادشاهان پارسی و گاهی بیانگر زن غیر عرب است.

ابن سیرین گوید طاووس در خواب ممکن است دلالت کند بدهی ها زیرا طاووس در لسان نبطیان به معنای بدهی است (بخوانید تعبیر دیدن قرض در خواب) و هر که در خواب طاووس را با کبوتر ترکیب کند دلال است در خواب جمال او مانند مرگ یک طاووس در خواب دلالت بر مرگ او دارد، هر که در خواب دید که گوشت طاووس می خورد، ارث او از او بود و خدا داناتر است.

یکی از نمادهای طاووس در خواب نیز این است که دلالت بر غیبت و دروغ همراه با سرگردانی و غرور دارد. طاووس در خواب ممکن است دلیل بر قدرت دشمنان و زوال نعمت باشد، بسته به حال بیننده و سرنوشت او و جزئیات رؤیت، و خوردن گوشت طاووس به گفته نابلسی که مرد به زن خود ارث می برد. اما هر کس ببیند که پر طاووس می گیرد از زنی به جان او پول می گیرد یا جوجه یا طاووس جوان در خواب ممکن است حکایت از کسب مال از پسر زن یا نشان دهنده ولادت باشد و هر که ببیند مالک است. یک طاووس، او می تواند دارایی خارجی داشته باشد.

و تعبیر خواب در سایت شیرین خود از تعبیر موارد دیدن طاووس در خواب می افزاید.پر طاووس در خواب دلالت بر غرور و غرور دارد و همچنین دیدن زیورهای طاووس به شکل انسان یا طاووس بیانگر غرور و تعالی است و دیدن تخم طاووس در خواب پسر متکبر (تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب را بخوانید). عجم قصد جنگ دارد و کندن پر طاووس در خواب توانست از ممالک عجم خارج شود و فضل کشورهای عجم را به ارمغان بیاورد و خداوند متعال اعلم.و خریدن طاووس در خواب ازدواج با زن خارجی غیر عرب در حالی که دیدن طاووس در خانه بیانگر همسر مغرور است و دیدن طاووس در محل کار افتخار در صنعت و محصول یا صنعت است. ، دلالت بر افتادن زن به طناب مرد دارد، خوردن گوشت طاووس در خواب غیبت زن غیر عرب یا کسب مقام خارجی است و ذبح طاووس در خواب سخنی توهین آمیز برای مردم است. متکبر چه مرد و چه زن و دیدن طاووس مرده در خواب بیانگر زندگی دنیوی است زودگذر.

دیدن طاووس در خواب ثروتمند مال و آبروی خود را در پیشگاه مردم دارد و فقیر متکبر است و او به قول ضرب المثل (گدا و چاقوی جراحی) طاووس در خواب برای مؤمن ریا و برای کافر فریب است. و برای زندانی که نظر او دلیل حبس اوست و برای مریض متکبر است و طاووس در خواب شاگرد تکبر خود را دارد و دانشمند مقام دارد و حاکم حاکمیت دارد طاووس. در خواب بعد از استخاره خیری در آن نیست.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن طاووس در خواب برای زن می گوید

 • دیدن طاووس برای زن به طور کلی بیانگر غرور اوست.
 • معنی پر طاووس در خواب زن از همسالان خود بزرگتر می شود و دیدن تخم طاووس در خواب فرزندان او بر همسالان خود برتری دارند.
 • دیدن طاووس با پرهای کرکی در خواب برای زن، آماده غرور و مبالغه است.
 • کندن پرهای طاووس در خواب برای زنی که پولش را از او می گیرد.
 • و دیدن خرید طاووس در خواب برای زن شوهردار زن و زن دوم است و خرید طاووس در خواب برای زن حامله ای که نر به دنیا می آورد زیرا زن با زایمان به شوهر خود افتخار می کند. به نر و دیدن طاووس در خانه حکایت از دختر یا بدبختی دارد.
 • دیدن یک طاووس در محل کار، یکی از هموطنان بینایی خودنمایی می کند.
 • دیدن طاووسی که در خیابان راه می‌رود، نشان‌دهنده زنان متکبر است.
 • دویدن دنبال طاووس در رویا با پیروی از جدیدترین مدل ها و بهترین برندها.
 • شکار طاووس در خواب برای زن بیانگر آن است که حریف گرفتار می شود و خوردن گوشت طاووس در خواب اگر باشد ضرری ندارد.
 • ذبح طاووس در خواب برای زن، نشانه از بین بردن صفات بطالت و مبارزه با نفس است.
 • دیدن سنجاق یا طاووس برای زن، رنگ و زینت را دوست دارد و هر که در خواب ببیند که چیزی از پر طاووس بر سر دارد، ادعای نادانی می کند.
 • و پرورش طاووس در خواب برای زن این است که دختر خود را به تکبر تربیت کند.
 • طاووس در خواب ممکن است نشان دهنده کسی باشد که ناامیدی را پشت ظاهر پنهان می کند.به تعبیر میلر دیدن طاووس نشان دهنده کسی است که پشت ثروت و ظاهر پنهان می شود در حالی که زندگی او پر از ناامیدی، شکست و غم است. به زیبایی و ظرافت خود مغرور است که باعث مشکلاتی در زندگی بیننده خواهد شد.

  منابع و مراجع addremove

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  3. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا