تعبیر باغ در خواب

باغ در خواب

باغ در خواب در بسیاری از جاها تعابیر مختلفی دارد که در این مقاله از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین با آنها آشنا می شویم.

باغ در خواب

باغ به زن دلالت می کند، زیرا با آب سیراب می شود و بچه می آورد و اگر باغ زن بود، درخت قوم و خانواده و فرزندان و پول او و میوه هایش بود. درخت کهنه و نو و وعده و تهدید در آن مانند میوه های ترش و شیرین آن است، چه بسا باغ های ناشناخته اشاره به بهشت ​​و سعادت آن باشد، زیرا عرب آن را بهشت ​​می نامد و خداوند متعال نیز آن را به خاطر قولش نامیده است. “آیا کسی از شما باغی از درختان خرما و انگور دارد که از زیر درختان آن رودخانه ها جاری است؟”

باغ در خواب

شاید دل باغ در خواب در

بازار و عروسی، درخت سفره و میوه غذای آن، و ممکن است به هر مکان یا حیوانی که از آن کار می‌کند و از آن استفاده می‌کند، اطلاق شود، مانند دکان، کاروانسرا، حمام، ممالیک، حیوانات، گاو و خانواده های دیگر

زیرا درختان باغ اگر باشد برای صاحبش مانند عقد و برای صاحبانش مانند خدمت و چهارپایان است.

اگر باغ ناشناخته بود و اگر رزمنده بود به شهادت می‌رسید، مخصوصاً اگر زنی در آن بود که او را به سوی خود دعوت می‌کرد و از رودخانه‌های آن شیر یا عسل می‌نوشید و میوه‌هایش شبیه به آنچه او بود نبود. عقد نکاح بست، ازدواج کرد، یا با همسرش ازدواج کرد و از او گرفت و در او دید که در باغ شهادت می‌داد و در خواب از او می‌گرفت، خوب یا بد. میزان زمان و در هنگام ریزش برگ درختان و از بین رفتن میوه رسیدن زمان و جاری شدن آب در ساقه ها یا ظهور میوه و رسیدن آن پس امر در اصلاح است. برعکس اولی

و اگر کسى که همسرى دارد که مال او را مى خواهد یا به جمال او علاقه دارد، این را ببیند، در آن دو وقت هم ملاحظه مى کند.

اگر کسى که با سلطان حاجت یا رقابت با حاکم دارد ببیند عواقب امر او و دستیابی و محرومیت او از وقت و وقت و آنچه در خواب درو کرده است از ثمرات نیکو نیز بیان مى کند. یا شر به آنچه در تفسیر ثمرات می بیند، از نفاق و شکست آن در هر دو زمان و زمان نیز استنباط می شود.

همچنین

اگر چشمش به ورودش به محل حمام یا هتل یا تنورش افتاد، علامت باغ به آن مکان باز می گردد و خیر و شر را در آن ندید، مگر آنکه آن را در آن دید. اجیر یا غلامی که در آن ادرار کند یا از چاهی غیر از رانندگانش یا از چاهی غیر از چاهش سیراب کند مردی با خانواده اش به او خیانت کند یا با زن یا کنیزش از او سرپیچی کند و اگر باشد. مرتکب آن در باغ و ادرارش خون است یا از غیر دریا نوشیده است، اگر باغ مجهول باشد، زنی را زیر پا می گذارد، وگرنه از همسرش می آید که اگر باغ مانند آن باشد، برای او جایز نیست. همبستر شدن با او بعد از اینکه او را قصاص کرد یا در مقعد یا در حیض با او همبستر شد و گفته شد باغ و تاکستان و باغ استغفار می کند و باغ زن آن مرد است. زیبایی، خوبی، قدرت و ثمره سخاوت است.

پول او و اثاثیه او و زیور آلاتش و درختانش و ضخامت پایش و فربهی او و طول و طول عمرش و وسعت فراوانی او در زندگی دنیویش، اگر تاکستان پرباری ببیند این است. جهان بی کران

و هر کس ببیند که باغ خود را سیراب می کند، نزد اهلش می آید و هر که به باغی ناشناخته وارد شود که برگ هایش پراکنده شده است، دچار اضطراب می شود.

و هر که باغش را پژمرده ببیند، باید نزد همسرش بیاید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا