جواهرات در خواب

جواهرات در خواب

تعبیر خواب سنگ های قیمتی وجود دارد و در این مطلب از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب سنگ های قیمتی را مشاهده خواهید کرد.

مرجان در خواب:

بعضی گفتند مال بسیار است و کنیز زیبا و نیکو و شکننده و گردن بند از آن و مهره هاست. ماه حرام و نه هدیه و نه گردن بند با یاقوت) شادی و نشاط، پس هر که ببیند با یاقوت مُهر شده است، دین و نام دارد، و اگر ببیند لوبی (یاقوت کبود) گرفت و او شد. در انتظار پسری از او دختری به دنیا آمد و اگر می خواست ازدواج کند به قول حق تعالی با زنی زیبا و زیبا با دین ازدواج کرد (گویا یاقوت و مرجان هستند) دنیا پرچم دارد. والی مأمور است و تاجر تجارت دارد، می گفتند یاقوت کبود دوست است

و کی دید

اگر به ماده یا مرواریدی که نور ندارد یا شیشه ای که نور ندارد نگاه کرد از خفقان و شدت بر حذر باشد زیرا – روح در بدن مانند نور در شیشه و ذات است یا عقلش می رود. دور چون عقل مادّه شادی است از زنی زیبا و بعضی از آنان گفتند که – یاقوت کبود را به زنان نسبت می دهند تا اندازه گیری آن زیاد باشد و آنگاه پول باشد و هر که یاقوت بدهد. این اتفاق برای یک زن زیبا خواهد افتاد

زمرد و آکوامارین در خواب

او نجیب برادران و فرزندان و مال نیک و حلال و گفتار پاک علم (و درستی) است و تنها دوستدار صاحب دین و تقوا خواهد بود، ظلم شدید.

عقیق در خواب

مبارک فقیر را تکذیب می کند طبق آنچه در روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، پس هر که آن را دید.

گویا با آن مهر می زند، چیز مبارکی دارد و برکت فزاینده ای به دست می آورد، و نیز ابسیدین (پول از روی سوء ظن و برای کسانی که انتظار دارند فرزندی به دنیا بیاید، و نیز نشانگر دوست ریاکار و یک مهره است). دوستی که یاوری ندارد و زیاد آن حرام است و سرب نشان دهنده عوام است و گرفتن آن حکایت از منفعت مال مغان و گرفتن سرب دارد.

و هر کس ببیند که گلوله‌ها را آب می‌کند، در موردی در او مجادله می‌کند و به زبان مردم می‌آید: زرد و مس (پول نصارا و یهودیان).

سنگ های قیمتی در خواب تعبیر سنگ های قیمتی در خواب تعبیر سنگ های قیمتی در خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا