درخت در خواب از ابن سیرین برای تعبیر خواب

درخت در خواب

درختان در خواب معانی زیادی دارند و شما از تعبیر خواب ابن سیرین که غنی ترین و معتبرترین مرجع در تعبیر خواب است با معنای درخت در خواب آشنا خواهید شد.

درخت در خواب

درخت در خواب که تعداد آن معلوم است: آنها مرد هستند و احوالشان در مردان به اندازه درخت در درختان است مکان اگر چه در نخلستان یا زمین مناسب آن باشد گروه نخل. این گرهی است برای هر که آن را دارد، کور و بخیل و بدخلق و مشقت و ثمره اش مالی است که جز با سختی و صبر بیرون نمی آید. صدا، سپس مهره اگر حرکت کند یا صدا کند یا با آن بازی کند صدا است و قمارباز صاحب خود و هر چه را که با آن قمار می کند برنده می شود.

و همینطور اگر رفیقش قمار کند آنچه را خواسته برنده می شود و ادامه می دهد همه آن حرام و مفسده است و اگر ببیند که بر درخت گردو است به مرد بزرگ غیر عرب می چسبد و اگر از آن فرود آید، سپس آنچه را که میان او و آن مرد است کامل نکند، و فرو افتاده هلاک شود، اگر ببیند که وقتی از آن افتاد، مرد، و چون افتاد مرد، نجات می یابد، همینطور. اگر ببیند که در آن وقت دست یا پاهایش شکسته است، در آستانه هلاکت است و مصیبت بزرگی به او می رسد، جز اینکه بعد از آن زنده می ماند، همین طور هر درخت بزرگی چون گردو جاری است و منسوب به آن است. ذات آن مانند مهره به درخت عجم و درخت سدر، مرد بزرگوار، حسیب، سخاوتمند، نیکوکار، بارور شده به باروری درخت و سخاوت میوه آن (و خار) مالی است که نوشته نمی شود. و هیچ چیز از میوه ها به طور خاص معادل آن نیست.

و درختان زیتون:

مرد سعادتمندی که برای خانواده اش سودمند است و میوه اش غم و اندوه کسانی است که به او و اموالش می خورند یا از آن می خورند، چه بسا درخت به زنان نیز دلالت کند که آنها را سیراب کنند و آنها را بیاورند و میوه هایشان را به دنیا آورند. آنها رسول خدا صلی الله علیه و آله با مرد مسلمان هستند و اولین درختی که در خواب دید نمازی است که برای امتش کرد.

مفسران گفته اند: اگر درخت دلالت بر کار صاحبش و دین و روح او دارد، برگ آن نشان دهنده شخصیت و زیبایی و لباس اوست و شاخه هایش نشانگر نسب و برادران و عقاید او و دلالت بر اسرار و آنچه دارد. اعمال خود را پنهان می کند، بر خلاف این ترتیب، و در دریاها ذکر کردم، پس هر که خود را بر بالای درخت یا صاحب آن در خواب ببیند، یا به او دیده شد، به حال او و احوال او نگاه کردم. درخت اگر در خانه حق مرده بود به خصوصیات درخت نگاه کردم.

اگر چه

درخت در خواب زشت و دارای خار و سیاهی و پوسیدگی است زیرا در عذاب است و چه بسا درخت زقوم است که کفر شده یا از جهت فساد ذائقه.

پس اگر مرد خواستگار یا زنی برای شوهر بود، یکی از آنها بر حسب وضع و شکل درخت اگر مجهول بود و یا به حسب ماهیت و نسب و ذات آن اگر معلوم بود شوهر می‌گرفت. اگر شوهر هر یک از آنها در حال بیداری مریض بود، در آن زمان به آن زمان نگاه می کردم، و اگر آن درخت متعلق به او بود یا خود را بالای آن می دید، در آخرالزمان آب در آن جاری شده است، پس مریض سالم است، سلامتی در بدنش از بین رفته و نشانه های حیات در بدنش ظاهر شده است، اگر چه در مقعدش باشد، بیمار به سوی خدای متعال می رود و به خاک و تباهی رفته است.

و اگر آن را در انبار یا محل زندگی خود ببیند، نشانه کسب و روزی اوست، اعمالش فزونی یافت و طاعتش زیاد شد، و آن که درختان بسیار دارد، به گروهی عطا می کند. مأموریتی که برای او مناسب است، یا به عنوان حاکم، یا به عنوان قوه قضائیه، یا به عنوان فتوا، یا به عنوان رهبری محراب، یا به عنوان رهبر بر یک شرکت، یا به عنوان رئیس در کشتی، یا در مغازه ای که در آن وجود دارد. صنعتگران زیر دست او هستند، بر این و مانند آن، زنان یا هر دو به نیکی یا بدی در آنجا جمع می شوند، پس اگر میوه های آن را بر آن ببیند و مردم از آن بخورند، اگر میوه های آن حکایت از خیر و رزق دارد، ضیافتی است که در آن سفره های ناهار خوری است و اگر میوه های آن ناپسند باشد نشان دهنده غم و اندوه است، پس جنازه ای است که در آن غذا می خورند.

همچنین

اگر در خانه مریضی بود و میوه اش ناشناخته بود، نگاه می کردم، اگر در آمدن درخت بود غذایش شادی بود و اگر در خلوت بود بلا بود، مخصوصاً. اگر در بیداری نشانه یکی از آن دو باشد و هلاکت به ذات یا مکان آن و آنچه در احتیاط دلیل آن است استنباط می شود و اگر در خانه او باشد مریض در آن است. مرد یا زنی که مرده یا از خانواده و خویشاوندان و برادران او یا زندانی به خون یا مبارز و مسافر و اگر در مسجد باشد مرد یا زن معروفی است که می کشد یا به مرگ معروف می میرد.اگر درخت خرما بود مردی است مردانگی بالا و دارای اقتدار، علم، زن، پادشاه یا مادر رئیس جمهور، اگر درخت زیتون باشد، پس یک عالم است. واعظ، مسافر، فرمانروا یا طبیب، سپس به این ترتیب از همه درختان بر حسب ماهیت و نفع و ضرر و نسب و طبیعت آنها عبور می کند.

و کی دید

درختی کاشت و آویزان کرد، شرافت یافت، یا برای خود مردی به قدر ذات آن می اندیشید، چنانکه مردم می گویند، اگر بسازد فلانی در آن کاشت، و همین طور اگر بذری کاشت و آویزان کرد. و اگر آن را آویزان نمی کرد، آن را می گرفتند و تاکستان را به افتخار می کاشتند.

و درخت به: مرد عاقلی که عقلش از زردی میوه هایش (و درخت بادام) بهره ای نمی برد، مرد غریبی است.

و درخت اختلاف: مردی که با پیروانش مخالفت می کند و با مخالفان او مخلوط می شود

و درخت انار: مردی با دو دست و زندگی دنیوی و خارهای آن که او را از گناه باز می دارد و قطع درختان انار پیوندهای خویشاوندی را قطع می کند.

و بگو

مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم به من می‌گوید: «اگر می‌خواهی از بیماری خود سلامتی به دست آوری، اول آن را بگیر و بخور.» ابن سیرین گفت: در خوردن زیتون، زیرا خدای متعال فرمود زیتون نه شرقی و نه غربی.» درخت زیتون و به او گفت: «داستانت چیست؟» گفت: «در جوانی مرا به اسارت آوردند. وقتی آزاد شدم، به سن مرد رسیدم.» گفت: «زن داری؟» گفت: «نه، اما تاجری خریدم.» گفت: «ببین مادرت نیست».

و نیز از او روایت شده است که مردی نزد او آمد و گفت: دیدم به ریشه زیتون می روم، آن را فشار دادم و آب آن را نوشیدم، ابن سیرین گفت: از خدا بترسید، رؤیای شما حاکی از آن است که همسرتان از طریق شیر دادن، خواهر شماست، پس او موضوع را جست و جو کرد و چنان شد که گفت».

و کی دید

درخت در خواب در خانه ای نامشخص است، زیرا به فرموده خداوند متعال آتش در آنجا جمع می شود یا خانه ای از آتش است.او از درختان سبز برای شما آتش درست کرد

چه بسا درخت خانه یا بازار دعوای مردم بود، اگر آن درخت نزد خداوند متعال ناشناخته بود که می فرمود:تا اینکه در مورد آنچه با آن نزاع کردند قضاوت کنند«و اما درختان بزرگی که میوه ندارند، مانند سرو و چنار، مردان سختی هستند و خیری در آنها نیست، و در درختان خیری نبود، پس ستایش آن مرد است. آن درخت به او منسوب است مانند باد آن درخت و فواید آن و درخت خار، مردی است که برخورد با او سخت است و هر که از درخت آب بگیرد، از مالی بهره می برد. مردی که منسوب به نوع آن درخت است.

و کی دید

اگر در باغ خود درخت بکارد فرزندان ذکور از او متولد می شود که سن آنها از نظر طول و کوتاهی مانند سن آن درختان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا