تعبیر هدیه در خواب ابن سیرین

هدیه در خواب

شاید خیلی ها بپرسند که در بسیاری از موارد تعبیر هدیه در خواب چیست و ما آن را از کتاب تعبیر خواب ابن سیرین …

تعبیر هدیه در خواب

هديه در خواب خطبه است، پس هر كه بيند هديه داد يا چيزي به او داد كه دخترش يا زني از خويشاوندان او را نامزد كرده است و عقد به سبب قول خداوند متعال واقع شده است: «و من مي فرستم». آنها را هدیه ای می بینم، پس می بینم که رسولان چه چیزی را باز می گردانند} پس بلقیس با هدیه فرستاده شد و سلیمان با او نامزد شد و گفته شد که هدیه محبوب حکایت از وقوع آشتی بین مهدی و مهدی به او دارد. خداوند صلوات الله علیه می فرماید: با یکدیگر رفتار کنید. در مورد استراق سمع، به فرموده خداوند متعال: «در حالى كه هستند مى شنوند، دروغ و غيبت است؟ ? بیشتر آنها؟ ? آنها دروغگو هستند) و مقرر شده است که استراق سمع را ناپسند می داند، به فرموده ی حق تعالی: {الا الا شنوا ثم شعله ی روشنی در پی او می آید} و امّا استماع هر که ببیند گوش می دهد. پس اگر تاجر باشد از عقد بیع استعفا می دهد و اگر ولیّ باشد به فرموده ی حق تعالی: {منزوی از سمعند} و اگر بیند که گوش می دهد انسان می خواهد. Htkstrh و رسوایی

تعبیر سخنان در خواب

و هر کس در خواب ببیند که سخنان را می شنود و از بهترین آنها پیروی می کند، به فرموده حق تعالی مژده می دهد: {پس بشارت ده به بندگان کسانی که سخن را می شنوند و از آن پیروی می کنند. اگر ببیند که گوش می دهد و خود را نمی شنود، دروغ می گوید و عادت می کند به فرموده حق تعالی: {آیات خدا را می شنود که بر او تلاوت می شود، پس متکبرانه اصرار می ورزد که اگر آنها را نشنیده بود، او را به عذابی دردناک بشارت ده.

و اما انتخاب، هر کس در خواب ببیند که از میان قومش برگزیده شده است، به امامت نایل می شود، به فرموده خداوند متعال: «وَ یَخْلَقُوا رَبِّکَ هر چه بخواهد و بخواهد می آفریند.» در مورد بیرون کردن مرد از طویله اش، پس این نشان دهنده اوست. نجات از نگرانی

(و بگو)

اینکه مردی به چند گذرگاه آمد و گفت: دیدم همسایه‌ها مرا از خانه بیرون کردند. فرمود: «وَ أَنْتُمْ أَحْزَمُونَ» گفت: آری، بشارت داد، مردمی که پاکیزه می شوند، پس او و خانواده اش را نجات دادیم} و اما حجت، هر که در خواب ببیند که گویا. با دلیل بر چیزی می آید، سپس با انسانی و حجتی که در آن بر او وارد می کند، به خاطر فرموده خداوند متعال (اگر راست می گویید دلیل خود را بیاورید) دعوا می کند.

و اما آویزان کردن، هر که ببیند با طناب از سطحی به زمین می‌افتد، در همه حال احتیاط می‌کند و با تقوا حاجت خود را می‌طلبد، امری دینی یا دنیوی و تسلیت. ، هر که در خواب ببیند مصدومی را دلداری می دهد، امنیت پیدا می کند، به فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: هر که مجروح را تسلی دهد، ثواب او را دارد. و اگر می دید که تسلی می دهد، به فرموده خداوند متعال بشارت می دهد که صابران را بشارت ده.

هدیه در خواب تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر هدیه در خواب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا