تعبیر ریش در خواب از تعبیر خواب ابن سیرین

ریش در خواب

بسیاری از مردم تعجب می کنند که ریش در خواب چه معنایی دارد و آیا این یک چیز ستودنی است یا یک چیز فشرده؟ خواب، تعبیر تراشیدن ریش در خواب و اینکه ریش و ریش زن به چه معناست، سیاه یا قرمز بودن آن و غیره. …

ریش در خواب

هر کس ببیند که ریشش سفید شده و از سیاهی آن چیزی نمانده، در چهره خود حیثیت خود را در میان مردمی که دوست ندارد می بیند، چهره و اعتبارش در مردم از بین رفته است و کندن، جز این که تراشیدن آسانتر است. و موی شرمگاهی نقص خوبی در سنت است و بینش او سلطانی است که به صاحبش می رسد که دین ندارد و او عجم است و مقدارش به اندازه طول عانه و فراوانی آن است تا اینکه آن را به زمین می کشد و بقیه موهای بدن پول اوست

و هر که بیند که نورانی شده و به نور احاطه شده است، اگر غنی باشد، مالش از بین می رود و اگر فقیر باشد، غنی می شود و فقرش از بین می رود.

ریش در خواب

و کی دید

که ریش و سرش همه تراشیده شد و با آن سخنان دلالت بر نیکی داشت، زیرا اگر مضطر بود او را از ناراحتی باز می‌گرداند و نجات می‌یابد و قرضش را ادا می‌کند و آنچه از مو کم می‌شد. پس در امتداد کم شدن آن خوب است که درازی آنها باشد و اگر به صورت تهمت نشود با وجود بیزاری بر او صحیح است.

هر کس ریش خود را به گونه ای ببیند که گویی از اندازه آن بلندتر شده است، خوابش بیانگر قرض و اندوه است، و اگر بلند شود تا به زمین بیفتد، نشانه مرگ است، زیرا خداوند متعال می فرماید: «از آن شما را آفریدیم. در آن به تو برمی‌گردانیم) پول و اعتبار و زندگی خوب و می‌گفتند اگر طول کشید تا به ناف رسید، نشان‌دهنده عدم اطاعت او از خداست.

نقل شد

ابن سیرین مردی است و گفت ریش خود را دیدم که به نافم می رسد در حال نگاه کردن به آن گفت: تو مؤذنی هستی که به خانه همسایه نگاه می کنی و ریش را مدح مکن. برای پسر نابالغ است، در مورد تحقیر و از دست دادن پول و اعتبار، اگر ببیند که کوشجا با همسرش صحبت می کند، سرنوشت او به هم می ریزد و از عزیزانش جدا می شود، زیرا شیطان لعنت خدا با حوا به شکل کوساج صحبت کرد.

تیره شدن موهای ریش در خواب

سیاهی موی ریش اگر تیره باشد نشان از خودکفایی دارد و اگر به سیاهی به سبز برسد تصرف و مال زیادی می کند ولی ظالم می شود زیرا از ویژگی ریش فرعون است. و زردی آن حکایت از فقر و تنگدستی دارد و نزد او اگر دید که با آن افکنده شد پولی از او رفت و به او برنگشت و ازدیاد موی سبیل منفور است و کمبود آنها ستودنی است. و تعبیر کندن ریش برای توانگر اسراف او در مالی است و برای فقیر دلالت بر دو عمو دارد که بر او ملاقات می کنند و دلالت بر این دارد که چیزی را از شخصی قرض می گیرد و به دیگری قرض می دهد.

ریش در خواب

تعبیر تراشیدن ریش:

و تراشیدن ریش از بین رفتن مال و حیثیت است و اگر ببیند که از چنگش باقی مانده از ریش بریده زکات مال خود را می دهد و موهای سفید ریش کرامت دارد. پرستیژ، و رنگدانه.

اگر ببیند که همه را رنگین کرده است، می کوشد فقر خود را پنهان کند و به دنبال سرنوشت مردم است.

و ریش زن نشان می دهد که هرگز نشان دهنده بیماری او نیست و گفته شده است که به افزایش مال شوهر و پسر و آبروی پسر تعبیر شده است.

و اگر بیند که حامله است پسری به دنیا می آورد و برآورده می شود و گفته شد هر که ریش بلند و موی زیادی داشته باشد عمرش زیاد و مالش زیاد می شود وقتش جز برای تلفظ

با من آشنا شو: خواب های ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا