درب در خواب

درب در خواب

در خواب ممکن است به چند تعبیر وارد شود، اما در اینجا از تعبیر خواب ابن سیرین به تعبیر در خواب در جاهای مختلف آن می پردازیم.

درب در خواب

در در خواب: درهای باز درهای رزق و روزی است و درب خانه ارزشهای آن است، پس آنچه در آن بوده ارزشهای خانه است.

و درب خانه ها معنایشان بر زنان می افتد اگر نو باشند باکره اند و اگر خالی از بسته باشند ثیبوان هستند در خانه ای را دید که افتاده یا کنده شده است. سوخته یا شکسته، پس این بلا در ارزش های خانه است، در خانه اش پیدا نمی کند، سرگردان در امر دنیایش است.

و هر کس ببیند که از دری وارد شده است، اگر در نزاع باشد، پیروز است، زیرا خداوند متعال می فرماید: «دُخلُوا عَلَیْهِمْ وَ لَا تُدْخُلُونَ فَتَعْلَیْتُمْ».

درب در خواب

درب در خواب

اگر ببیند که درهایی از جاهای معلوم یا ناشناخته باز شده است، درهای دنیا به روی او باز می شود، مادامی که از ارزش آن فراتر نرود. ورود قومی بدون اذن در مصیبت و چه بسا برداشتن درب خانه از جای خود خارج شدن صاحب خانه از خلقت او و تبدیل او به اهل بیتش بوده است خانه او دو در است. پس زنش فاسد است، پس هر که ببیند در خانه اش دو حلقه دارد، به دو جان بدهکار است، و اگر ببیند که حلقه در را برداشته، وارد بدعت می شود و در را می بندد. خانه برای اهل خانه مصیبت بزرگی است

و هر کس ببیند که در خانه خود را با کاشی می بندد، در حفظ دنیا تنگ می شود، و اگر کاشی ندارد، اختیاری ندارد – در کار دنیا، اگر مردی آن را بگشاید. آنگاه آنچه را که به آن سنگر نسبت داده می شود نقشه می کشد و خیری از سوی آن مرد برای او گشوده می شود.

آستانه در خواب

الاطباء: زن است، روایت شده است که ابراهیم خلیل رضی الله عنه به همسر فرزندش اسماعیل گفت: به او بگو در خانه ات را عوض کند. پس او را طلاق داد و گفته شد آستان دولت و داربست زن و رکن رئیس خانه و متولی آن است زن را طلاق بده.

(و روایت شده است) زنی نزد ابن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم که لنگه های بالای در من بر پایین افتاد و دیدم دو دریچه افتاده بود، پس یکی از آنها بیرون از در افتاد. خانه و دیگری در داخل خانه، و به او گفت: «شوهر و پسر غایب هستند.» او گفت بلی، غریبه ای و جز مدت کوتاهی منتظر نشد تا اینکه شوهر و پسرش با غریبه آمدند. فرزند دختر.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا