تعبیر دیدن ابر در خواب ابن سیرین

ابرها در خواب

ابرها در خواب

ابرها در خواب : دلالت بر اسلام دارد که مردم در آن زندگی می کنند و رستگار می شوند و سبب رحمت خداوند متعال حمل آنهاست (آبی که حیات آفرینش دارد و ممکن است دلالت بر علم و فقاهت و حکمت باشد. و توضيح به سبب حكمت لطيفى كه در آن است، با جريانش آماده حمل در هوا، و چون آب از آن فشرده شود، و ممكن است دلالت بر سربازان و اصحاب كند، زيرا مراد از آب است كه حاكى از مردمى است كه از آب آفريده شده اند. ممکن است اشاره به شترهایی باشد که با آب می رویند، مانند غذا و کتان، وقتی گفته شد منظور ابر است، زیرا خداوند متعال می فرماید: «آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده اند؟»

و چه بسا ناظر بر کشتی‌هایی باشد که در آب غیر از زمین یا آسمان در جریانند و بادها را حمل می‌کنند و ممکن است به زنان باردار اشاره کند، زیرا هر دو آب را حمل می‌کنند و در شکم خود ذخیره می‌کنند تا پروردگارشان به آنها اجازه دهد که آن را بیرون بیاورند. آن را بینداز، یا به دلیل صاعقه ها و سنگ هایی که در آن است، دلیل عذاب داشت، همان گونه که بر اهل سایه نازل شد، چون گمان کردند برایشان باران می بارد، برایشان عذاب آورد، و مانند آن از آن برمی خیزد. اهل آتش زنش اگر مایل بود یا شترانش یا کشتیش جلو می آمد، اگر چیزی از آن داشت، پس اگر خود را سوار بر ابرها می دید، یا او را می دید. کنیز اگر مجرد بود با زن صالح ازدواج کرد یا اگر امید داشت مسافرت می کرد یا زیارت می کرد ساخته شده در شرکتی که بود

پس خوش آمد وگرنه سلطان او را بر حيوان آبرومندي مي پروراند، اگر از پناه جويان باشد و پياده و بلندمرتبه است كه او را به نزد نجيب به رسالت مي فرستد.

ابرها در خواب

ابرها در خواب

و اگر ابرهای متوالی خونین و تند ببیند و مردم منتظر آب آن باشند و از ابرهای آبی بود که در آن نشانه‌های عذاب نیست، آن طرف را به آنچه مردم انتظار دارند و آنچه را که می‌خواهند ارائه می‌کند. انتظار خیری که عرضه شود یا همراهی که بیاید یا سربازان برگردند و یا کاروانها وارد شوند درخت و گیاه، باران سیل آسا هستند یا ملخ یا گربه و یا پرنده و اگر در آن باشد. همراه با آن دلیل بر نگرانی و زشتی و باد شدید و آتش و سنگ و مار و عقرب است، سپس غزوه ای است که آنها را تغییر می دهد و به جایشان می کوبد یا همراهی کاروانی است که با عزاداری وارد می شود. اکثر آنها که در سفر مرده اند یا بدهکار هستند و مالیاتی که سلطان بر آنها می گذارد یا ملخ و دبی به گیاهان و معیشت آنها و یا عقاید و بدعت های آنها آسیب می رساند و در بین آنها منتشر می شود و آنها را بر آنها اعلام می کند. سرها

ابرها در خواب

تعبیر دیدن ابرها

و بعضی از آنها گفتند که ابرها در خواب پادشاه بزرگ یا فرمانروایی دلسوز است پس هر که با ابرها مخلوط شود با مردانی از اینها مخلوط شود و هر که ابرها را بخورد از مردی با مال حلال سود می برد. یا حکمت و اگر جمع کرد از مردی مانند او حکمت می گیرد، پس مال او حکمت و تملک می کند، اگر ببیند که بر ابرها خانه می سازد، به عالمی شرافتمندانه و حلال با حکمت می رسد. و بلندی اگر بر ابرها قصری بسازد با حکمت از گناهان دوری می کند که از آن بهره مند می شود و نیکی هایی را که می داند به دست می آورد مردم از او و ابرها اگر بارانی در آن نباشد. او از کسانی است که منسوب به دولت است، پس انصاف ندارد، مردم را تضرع می کند و مردم بر او دستی ندارند، و اگر ابری با رعد و برق بلند شود، ظهور است. سلطانی باشکوه که حقیقت را تهدید می کند

و کی دید

ابری از آسمان نازل شد و باران عمومی بارید، پس امام به عنوان امام عادل به آن مکان نفوذ می کند – از آن جمله، ابر سفید باشد یا سیاه، خیر و برکت اگر بیننده سفر می خواست، این امر محقق شد. او و سالم برگشت و اگر پوشیده نبود به آرزویش رسید که طلوع آفتاب را می طلبید برخی گفتند ابرهایی که از زمین به آسمان برمی خیزد حکایت از سفر دارد و مسافر بر بازگشت او دلالت می کند. از سفر او، و ابر تیره حکایت از اندوه و ابر سیاه حکایت از سرما یا غم شدید دارد

همچنین بدانید: تعبیر خواب ابن سیرین

ابرها در خواب ابرها در خواب نوشته ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا