تعبیر دیدن آسمان در خواب ابن سیرین

آسمان در خواب

تعبیر آسمان در خواب موارد فراوانی دارد زیرا ممکن است بیانگر آنچه به آن آمده و همچنین نشانه های شر و نزدیک شدن به آسمان به خداوند متعال است پس با تعبیر آسمان در خوابی از ابن سیرین..

آسمان در خواب

آسمان بر خود دلالت دارد، پس هر چه از آن نازل شد یا از پهلوی آن آمد، معادل آن از جانب خدا آمده، دلیلی نیست (برای خلقت) مانند آن که آتشی از آن در خانه ها بیفتد و مردم را مبتلا به بیماری و رنگ و آبله کند. و دو مرده، آتش از آن در بازارها افتاد، سبحان الله، و پسری با آن از فروش فروخته می شود، اگر چه در جریب بیفتد، نادر و مکان های گیاهی به مردم و گیاهان زیان رساند. سوزانده شدند و تگرگ یا ملخ به آنها زد و برخی از آنها نشانگر حاصلخیزی و رزق و پول است مانند عسل و روغن و یونجه و جو زیرا باران های نافعی به مردم می رسد که فایده آن در چیزی است که از آن نازل می شود. آسمان در مورد بیرون آمدن از زیر آن

آسمان در خواب

آنچه از آن و در آن دیده شد یا فرود آمد

در آن نشانه هایی از خیر و شر است و ممکن است نشان دهنده قصر و خانه سلطنتی و کوشک و پول خانه او باشد پس هر که با نردبان یا دلیلی به آن بالا رود نزد پادشاه به مقام بلندی می رسد و او. عنایت دارد وجدانش از سلطان استراق سمع می کرد یا برای دزدی به خانه و قصر او نفوذ می کرد و اگر به آسمان می رسید کار را به آخر می رساند.

و کسى که به آسمان مى‏رسد در حال بیدارى بیمار باشد و سپس به زمین بازنگردد، از مرض خود هلاک مى‏شود و روحش به آسمان بالا مى‏رود، آن قبر اوست که پس از بازگشت به آن باز مى‏گردد، و در آن بشارت مرگ بر اسلام، زیرا کافران درهای بهشت ​​را به روی آنها نمی گشایند و روحشان به سوی آن بالا نمی رود، پس اگر مردم در خشکسالی بودند باران و تگرگ می بارید.

آسمان در خواب

خداوند متعال فرمود: ما درهای بهشت ​​را با آب ریختیم گشودیم.

مخصوصاً اگر از آن دلیلی بر رحمت و حاصلخیزی مانند خاک و شن و غبار و زیان نازل شود، اما بینایی بی پروا تیرهای خود را می زند و دین هر که به گوش یا بینایی خود بزند نابود می شود و سقوط می کند. بر آنها بی ضرر است، پس آنها را جمع می کنند و می چینند، پس غنایم از جانب خدا مانند ملخ و انواع پرندگان است، مانند گنجشک و گربه و منّا.

آسمان در خواب

و اما قرب آسمان، دلالت بر قرب به خداوند متعال می کند، «هر کس به من نزدیک شود به اندازه یک ثانبه به او نزدیک می شوی.» این برای اهل طاعت و عمل صالح است و هر که بالاتر از شما در درجه فضیلت است به میزان آرزوی هر کس در بیداری و تقاضای او و زیاد شدن خواب و آنچه در وجدانش رخ داده است.اما سقوط آسمان بر روی زمین.

آسمان در خواب

آسمان در خواب

ممکن است حاکی از هلاکت حاکم در صورت بیمار بودن و آمدن او به آن سرزمین در صورت مسافرت باشد و همچنین ممکن است به طور خاص اشاره به اختیار صاحب رؤیا و افراد بالای او در میان سران باشد، مانند پدر یا شوهر یا کسانی که به آنها توجه می کنند و از آن دلیل بر رزق و باروری و پول جمع می کردند زیرا باران سودمند و بسیار مهم است و عرب باران را آسمان می نامند زیرا که باران می باشد. از آن فرود آید در قبر بر پشتش اگر در خواب از زیر آن بیرون نیامد و هر که به بهشت ​​بالا رود و داخل شود به شهادت می رسد و به عزت و پاسداری خدا می رسد و شرفیاب می شود و به یاد آورد.

آسمان در خواب

و هر که بیند که در آسمان است امر و نهی می کند و گفته شد که بهشت ​​پائین وزارت است زیرا محل ماه است و ماه وزیر است.

و هر که ببیند در بهشت ​​سوم است، فیض و لذت و کنیز و زینت و لباس و اثاثیه به او می رسد و مستقل می شود – و برکت می یابد، زیرا حیات آسمان سوم برای زهره است.

و کی دید

که در آسمان چهارم به سلطنت، قدرت، اعتبار، یا وارد کار پادشاه یا مقامی شد، زیرا – شرح حال آسمان چهارم خورشید، و اگر دید که در آسمان پنجم است، پس او حکم شرط، رزم، جنگ، یا حرفه ای را که مناسب مریخ است به دست می آورد، زیرا شرح حال آسمان پنجم برای مریخ است و اگر ببیند که در آسمان ششم است، از او خیر می گیرد. خرید و فروش، زیرا عمر آسمان ششم برای خریدار است، اگر ببیند در آسمان هفتم است، ملک و زمین و نمایندگی و شادی و زراعت و مقامی در لشکر طولانی به دست می آورد. زیرا حیات آسمان هفتم برای کیوان است و آسمان هفتم به بلندی بزرگی می رسد ولی هلاک می شود.

و هر کس ببیند که آسمان سبز است، نشانگر زراعت فراوان در آن سال است، اگر ببیند که آسمان زرد شد، نشان دهنده بیماری است، اگر ببیند که آسمان آهن است، باران کمتری می بارد. جوان بیرون می‌آید، آنگاه دشمنی است که ظاهر می‌شود و اهل آن مکان‌ها را آزار می‌دهد، یا بین آن‌ها دشمنی و جدایی می‌افتد.

و هر کس ببیند که آسمان نازک شده است، باران را از آنها باز می دارد و اگر باز شود، باران فراوان است.

و هر کس آسمان را ببیند به امری می پردازد و به آن دست نمی یابد و نگاه به آسمان از پادشاهان جهان است و اگر به مشرق بنگرد این سفر است و چه بسا قدرت زیادی پیدا کرده باشد. اگر ببیند آسمان را دزدیده و در کوزه ای پنهان کرده است، قرآنی را می دزدد و به همسرش هل می دهد.

تعبیر دیدن آسمان در خواب

و هر کس ببیند که بدون مساوات و سختی به آسمان عروج می کند، صاحب اختیار و فضل و امنیت مکر دشمن می شود و اگر ببیند که در آسمان می چرخد ​​و سپس فرود می آید، علم ستارگان را فرا می گیرد. و علوم غيبي و در ميان مردم ذكر مي شود و ديگري سجده بر روي خود افتاد و ابن سيرين گفت: امّا آن كه به آسمان برافراشته شد امانتي است كه از ميان مردم برداشته شد.

همچنین بدانید: تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا