تعبیر مورچه در خواب ابن سیرین

مورچه ها در خواب

مورچه ها سرباز هستند و رؤیای آنها ممکن است نشان دهنده خوبی باشد و گاهی اوقات نشان دهنده مرگ است و در اینجا از تعبیر خواب ابن سیرین با تعبیر مورچه در خواب آشنا می شویم.

مورچه ها در خواب

مورچه ها کثیرند پس دیدن آنها بر بالین بچه است و دیدن مورچه دلالت بر روح بیننده دارد و گفته شد که حکایت از خویشاوندان او دارد و گفته شد خروج مورچه ها از سوراخ آنها مضطرب است. و دیدن مورچه ها حکایت از مرگ مریض دارد و دانستن سخنان مورچه ها وجوب داستان سلیمان علیه السلام است.

مورچه ها در خواب

مورچه ها در خواب:

و هر کس ببیند که مورچه ها با طعام وارد خانه او می شوند، خیر خانه اش زیاد می شود.

و هر که ببیند مورچه ها با غذا از خانه اش بیرون می آیند فقیر می شود و مورچه ها از بینی و گوش یا سایر اعضا بیرون می آیند، اگر بیننده خواب را شهید ببیند که از خروج آنها شادی می کند، و او از خروج آنها ناراضی است، سپس برای او می ترسد و مورچه ها فردی ضعیف و مشتاق هستند و بسیاری از آنها سرباز، فرزندان، پول یا عمر طولانی هستند.

و هر که ببیند مورچه ها وارد روستا یا کشوری می شوند، به عنوان سرباز وارد آن کشور می شود و اگر از آن خارج شوند تحمل می کنند و اگر ببیند که مورچه ها از دیار یا خانه ای فرار می کنند، دزدان چیزی حمل می کنند. از آن مکان و ساخت و ساز وجود دارد، زیرا مورچه ها و معماری به هم نمی رسند، و تعداد زیاد مورچه ها در کشوری که ضرری برای کسی ندارد، حکایت از کثرت مردم کشور (و در مورد کاترپیلار) دارد که كرم سبز، آنگاه مردى است كه خود را به دين آراسته و در پول رؤسا و بازرگانان وارد مى‏شود و كم كم دزدى مى‏كند و به خاطر ظاهر خوب خود (و حشرات زمين) به آن متهم نمى‏شود.

شپش در خواب

شپش) اگر در لباس نو باشد زیاده بر قرض است و اگر روی زمین باشد قوم ضعیفی است و اگر باشد (در اطراف آن حرکت کند) با افراد ضعیف همراه است که نمی کنند. به آنها آسیب برساند و نیش شپش به دشمن ضعیف خنجر می زند

و هر که ببیند شپش بزرگی از بدنش بیرون آمد و او را رها کرد، حکایت از کمبود جان دارد، و گفته شد شپش – فرزند و احسان به آنها، و گفته شد که شپش دلالت بر نگرانی و حبس دارد. زیاد شدن بیماری او و خوردن آن غیبت و بزرگان از آن عذاب است و گفته شد که او لشکر پادشاه و فرزندان آن مرد است و اما شپش بسیار عذاب است زیرا یکی از نشانه های موسی علیه السلام

مورچه در خواب تعبیر خواب ابن سیرین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا