تعبیر انگشتر در خواب از تعبیر ابن سیرین

تعبیر انگشتر در خواب با توجه به رویایی که در آن وجود دارد متفاوت است و در این جا در سطور بعدی تمام موارد تعبیر انگشتر در خواب موجود در تعبیر خواب ابن سیرین را ارائه می دهیم.

حلقه در خواب

انگشتر) و اما انگشتر، نشان دهنده آن چیزی است که او دارد و قادر به انجام آن است، هر کس انگشتری بدهد، بخرد یا به او بدهد، (اختیار یا مالکیت پادشاهی را اگر از اهل بیت او بود). از آنجا که ملک سلیمان علیه السلام در انگشتر خود بود و نیز از آن جهت که پادشاهان بر آن نقش بسته اند، کتابها و سرپرستی آنها خزانه آنهاست و ممکن است از جانب پادشاه خانه ای باشد که در آن ساکن باشد. یا مالک او و درب خانه اش است و ممکن است زنی باشد که با او ازدواج کند، سپس صمیمیت او را تصاحب کند و انگشتر او را برمی دارد و انگشت شکمش را در آن فرو می برد و لوب او صورت اوست و ممکن است بگیرد. انگشتر از جانب خداوند متعال برای عابد زاهد به عنوان حافظ خداوند متعال از شر در هنگام پایان یافتن است و آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله و یا از عالم به نشانه کسب گرفت. دانش

و همه اینها مادامی است که انگشتر نقره است و اگر طلا باشد خیری در آن نیست و همینطور اگر نو باشد چون زینت اهل جهنم یا مس است به خاطر آنچه در آن است. نام آن از تلفظ بدبختی است و آنچه از آن از انگشتر جن ساخته شده است از هر بدی به خدا پناه می بریم حیوان یا پول یا ولایت و اگر از طلا بود برای خواری انسان، و گفته شد هر که ببیند انگشتر آهنی به دست دارد، نشانگر خیری است که پس از زحمت به دست می آورد، و اگر از طلا و دارای لبه باشد، آن را می یابد یا دلالت بر امید به آن دارد. چیزی بزرگ و فواید بسیار چون استخوان آن از وزنش بیشتر است و اما انگشترهای شاخ یا عاج برای زنان ستودنی است و گفتند انگشتر مقام بزرگی است و انگشتر اصل پادشاه است. حیثیت و مهر او نافذ شدن اختیار و پول و امر است و انگشتر امر و نهی او و حکاکی در آن اراده و خواست اوست سریعاً آن را نقض نمی کند زیرا مهر است. قوی تر از حلقه

حلقه در خواب

و هر کس ببیند که انگشتر نقره به دست کرده است و آن را هر جا که می خواهد درآورد و برای او حلال بوده است، به مقامی مبتلا می شود.

و هر که ببیند مهر خلیفه بر او زده شده و او از بنی هاشم یا از عرب است، حکم بزرگی به دست می آورد، انگشتری که با پول عجم به او رسید، یا پسری داشت. ، یا ازدواج کرد

و هر کس که حلقه انگشتر خود را ناپایدار ببیند، مرجع او بر بریدن آن نظارت می کند و اگر ببیند که لوب حلقه اش افتاد، پسرش مرد یا مقداری از پولش رفته است.

و هر که ببیند انگشتر شکسته و رفته و لبه آن باقی بماند، این نام و یاد و جمال اوست، آنچه به داد و ستد نسبت داده می شود سود است و اگر به علم نسبت داده شود، اهل دین را شفا می دهد. و دنیا و تنگ بودن انگشتر دلالت بر آسایش و عفت دارد.

حلقه در خواب

و از

انگشتر حکاکی شده را می زند سپس چیزی دارد که هرگز مالک آن نبوده است، مانند خانه، حیوان، زن، کنیز یا پسر، و اگر ببیند انگشتر در بازار فروخته می شود، مال خود را می فروشد. و هر که انگشتری را در انگشت کوچک خود ببندد و آن را از او بردارد و به زن دیگری وارد کند، سپس به همسر خود منتهی شود و به فساد دعوت کند. ماده است، آنگاه سلطانی است با جاه و جلال و پول فراوان و ذکر و شرف، پسر مؤمنی به دنیا می آید که عالم و فهیم است و انگشتر از چوب زن منافق یا فرشته است. از نفاق اگر به زنی انگشتر بدهند ازدواج می کند یا زایمان می کند.

حلقه در خواب

و این را بگو

مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم حلقه ام شکسته است، گفت: اگر آرزوهایت برآورده شد، زنت را طلاق دادم، سه روز صبر نکرد تا او را طلاق داد.

و هر کس ببیند که مردی را بر گِل مُهر کرده است، مُهر شده از صاحب انگشتر صاحب اختیار می شود.

و هر کس ببیند که پادشاهی یا سلطانی انگشتری به او می‌دهد و آن را به گردن می‌اندازد و شایسته آن است، به مقامی دست می‌یابد، وگرنه آن را به قومی برمی‌گرداند که او یا طایفه‌اش را دیدند یا او را در میان مردم یا خود نامیدند. نظير آن ها و بيع انگشتر، جدا كردن زن (و خفه كردن) براي مردان با خفه و براي زن زينت و تولد شوهر مهيج است، و اگر از صفر بود، كيست غير. -شوهر عرب و اگر سوراخ شود از شوهر بدجنس است و اگر تفصیل از جواهر و مروارید و زرق و برق باشد با شوهر خوب ازدواج می کند و از او دو دختر به دنیا می آورد و نطفه می یابد. به او.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا